Władysław Grabski - strona 5

Walka o granice II RP - część 1

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Polski
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1204

1919 roku rząd polski mianował delegatem również Władysława Grabskiego, późniejszego premiera...

ŹRÓDŁA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 735

., ani marcowej z 1921r. W I 1924r. premier Władysław Grabski otrzymał specjalne pełnomocnictwa od sejmu na mocy...

Górny Śląsk - geografia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882

Władysław Grabski zgodził się na jej przyjęcie, w zamian za obietnicę pomocy Zachodu oraz brytyjskiej...

Brzoza - skrypt 1918-1939

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1393

został Władysław Grabski. NRL opowiadała się za pokojowym przejęciem władzy z rąk niemieckich.27.XII.1918r.wybuchło...

Charakterystyka banków

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Bankowość
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1680

...BANKI, przedsiębiorstwa obsługujące operacje pieniężne (gotówkowe i bezgotówkowe) oraz prowadzące pośrednictwo finans.: gromadzenie depozytów i udzielanie kredytów. BANKI CENTRALNE, banki obsługujące budżet państwa; współcześnie najczęściej pełnią funkcję banków emisyjnych: są uprawnione do...

Najnowsza historia polityczna

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2275

. Przesądziło to o upadku rządu Witosa. Zadania uspokojenia sytuacji gospodarczej podjął się rząd Władysława...

Dwudziestolecie międzywojenne-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1491

, a przede wszystkim pieniężnej i dlatego powstał rząd Władysława Grabskiego, który chciał uzdrowić gospodarkę przez wprowadzenia...