Uzwojenie pierwotne - strona 4

Maszyny Elektryczne 1 Seria

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • dr inż. Zbigniew Gawęcki
  • Maszyny Elektryczne
Pobrań: 266
Wyświetleń: 5061

uzwojenie pierwotne napięciem z autotransformatora, podnosząc napięcie od 320  V do 400 (co 20 V...

Wykład 6

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Adam Bugajski
  • Elektrotechnika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1085

⇒ η = 1 JeŜeli uzwojenie pierwotne zasilimy napięciem v1(t) a wtórne obciąŜymy rezystancją R2...

Pytania z rożnych egzaminów

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Elektronika
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2569

, transformator obciążony jest po stronie wtórnej rezystancją RL= 4 Ω, rezystancja uzwojenia pierwotnego...