Komponenty elektroniczne - laboratorium

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1617
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komponenty elektroniczne - laboratorium - strona 1 Komponenty elektroniczne - laboratorium - strona 2 Komponenty elektroniczne - laboratorium - strona 3

Fragment notatki:

      
Politechnika Rzeszowska 
Im. Ignacego Łukasiewicza 
 
Laboratorium podstaw elektroniki 
 
Komponenty elektroniczne 
                                    Temat Laboratorium: Komponenty elektroniczne 
Katedra Awioniki i Sterowania 
Seria nr.1 
S t r o n a  | 1 
 
               Spis treści  1.  Elementy bierne układów elektronicznych (elementy RLC) 
1.1. rezystor 1.2. potencjometr 1.3. kondensator 1.4. cewka indukcyjna        2.  Elementy półprzewodnikowe 
2.1. Termistory 2.2. Warystory 2.3. Diody 
2.3.1.  Schottky’ego 2.3.2.  Zenera 2.3.3.  LED 
2.4. Tranzystory 
2.4.1.  Bipolarne 2.4.2.  Unipolarne 
2.5. Tyrystory i triaki 
  3. Schematy elementów elektronicznych   
                 
 Temat Laboratorium: Komponenty elektroniczne 
Katedra Awioniki i Sterowania 
Seria nr.1 
S t r o n a  | 2 
 1. Elementy RLC  
Elementy bierne takie jak: R - rezystory, C - kondensatory i L - cewki indukcyjne to najczęściej spotykane elementy w elektronice, a w szczególności elektronice analogowej. Elementy te posiadają ciekawe i bardzo przydatne charakterystyki prądu I w funkcji napięcia U czy też napięcia w funkcji prądu. Dla rezystora prąd I jest wprost proporcjonalne do napięcia U, dla kondensatora prąd I jest proporcjonalny do szybkości zmian napięcia, natomiast dla cewki indukcyjnej napięcie U jest proporcjonalne do szybkości zmian prądu.           1.1. Rezystory  
f)
g) 
h) 
Zdjęcia rezystorów; a) metalizowany, b,g) drutowy, c) węglowy, d) drabinka rezystorowa,       e) grubowarstwowy, f,h) do montażu powierzchniowego (SMD) 
 sposób przedstawiania na schematach 
 Są to elementy najczęściej spotykane w układach elektronicznych. Ich główna rola polega na ustaleniu wartości natężenia prądu płynącego w obwodach lub napięć w poszczególnych punktach układu elektroncznego. Rezystor jest elementem liniowym , spadek napięcia na nim jest wprost proporcjonalny do prądu płynącego przez niego.  Zależność tę opisuję prawo Ohma. Rezystory to elementy dwukońcówkowe o właściwości dającej się opisać równaniem R=U/I (znane prawo Ohma). Jeżeli U wyrazi się w woltach V, a I w amperach a to R będzie wyrażone w omach. Patrząc na równanie opisujące rezystor można powiedzieć, że przy ustalonym napięciu, zmieniając wartość rezystora zmieniamy wartość prądu płynącego przez ten rezystor i odwrotnie, jeżeli przez rezystor płynie stały prąd (np. ze źródła prądowego) to zmieniając wartość rezystora zmieniamy napięcie na rezystorze. Można więc powiedzieć, że rezystor to element, który służy do przetwarzania napięcia w prąd i odwrotnie.  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz