Uziarnienie - strona 5

Pytania egzaminacyjne z mechaniki gruntów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1204

nimi Uziarnienie gruntów. Metody badań, wskaźnikowe cechy uziarnienia Porowatości i wskaźnik porowatości. Opisać...

Rodzaje wody w gruncie-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 182
Wyświetleń: 826

bardzo twarde podłoże Wysokość podnoszenia się wody zależy od uziarnienia -w żwirach 1-3 cm -w piaskach grubych...

Wykład - zamulanie drenów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Grzegorz Pęczkowski
 • Odwodnienia Budowlane
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2191

wszystkie grunty oprócz piasków grubych i iłów. W glebach drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu takim...

Metody empiryczne - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Odwodnienia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 728

- współczynnik empiryczny zależny od nierównomierności uziarnienia gruntu: piaski czyste o nierównomierności...

Gleboznawstwo - wykład 1

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Lucjan Wyka
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1372

mineralnych o uziarnieniu piasków słabogliniastych i drobniejszym >0,6Corg  zawartość fosforu rozpuszczonego...

Właściwości fizyczne gruntów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Stefania Matysek
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1190

FRAKCJE UZIARNIENIA 100.0 Frakcja kamienista (fk) C z ę śc i s z k i e le t o w e Kamienie 40.00...

Rodzaje gruntów budowlanych

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 931

na uziarnienie dzieli się je na: — kamieniste (ponad 50% ziarn. o średnicy większej niż 40 mm), — gruboziarniste...

Analiza sitowa - hydrogeologia

 • Politechnika Gdańska
 • dr Wacław Siemiątkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1946

granulometrycznej przedstawia się na wykresie uziarnienia w postaci granulometrycznej krzywej kumulacyjnej w skali...