Rodzaje wody w gruncie-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

RODZAJE WODY W GRUNCIE:
1) Woda grawitacyjna: (będąca w ruchu)
-wpływ chemiczny- działalność chemiczna przejawia się rozpuszczaniem soli
-działanie mechaniczne
przekazuje na szkielet gruntowy ciśnienie hydrostatyczne
stan upłynnienia gruntu Woda przesączająca się
Woda w ruchu podlega prograwitacji.
Wilgotność optymalna (Wopt)- wilgotność gruntu, przy której następuje bardzo dobre spajanie ziaren, powstaje bardzo twarde podłoże
Wysokość podnoszenia się wody zależy od uziarnienia
-w żwirach 1-3 cm
-w piaskach grubych 3-7 cm
-w piaskach średnich 7-20 cm
-w piaskach drobnych (Pd) 20-100 cm
-w pyłach ( ) 1.0-30 m
Obserwuje się kapilarność w granicach 3-4 m. Przepuszczalność gruntu ma wpływ na kapilarność. Kapilarność jest pomijana w literaturze, w praktyce ma małe znaczenie, istotne w warunkach przemarzania.
Woda związana z powierzchnią graniczną W gruntach, w których brak siły wiążącej
Woda wolna- temperatura krzepnięcia 00C, podlegają prawom grawitacji
Woda silnie związana: temperatura krzepnięcia -780C do -1500C, gęstość objętościowa =1.8 g/cm3, zaczyna odparowanie w temperaturze +2000C do 4000C
Woda absorbcyjna i błonkowa- woda błonkowa przesuwa się z jednej cząstki na drugą niezależnie od sił ciężkości do chwili wyrównania gr powłoki wodnej w obu cząstkach, nie przekazuje ciśnienia hydrostatycznego.
Wpływ wody związanej na właściwości fizyczne i mechaniczne jest tym większa im drobniejsze jest jego uziarnienie, przejawia się w takich właściwościach jak:
-przepuszczalność,
-podnoszenie kapilarne -ściśliwość, itp.
Woda wchodząca w skład minerałów
-woda krystalizacyjna (np. gips), CaSO4*2H2O
-woda chemicznie mieszana (wchodzi w skład Ca)
Usunięcie tej wody w obu przypadkach powoduje wyraźną zmianę właściwości chemicznych i fizycznych i rozkład mineralny.
Woda w postaci pary wodnej- występuje w strefie aeracji (napowietrzania) ogólnie nie przekracza 1% ciężaru gruntu.
Jest źródłem tworzenia się innych rodzajów wody, przede wszystkim związanej z powierzchnią cząstek
Dużą rolę odgrywa w procesie przemarzania gruntów
Woda w postaci lodu ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz