Pytania egzaminacyjne z mechaniki gruntów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1603
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania egzaminacyjne z mechaniki gruntów - strona 1

Fragment notatki:

Pytania egzaminacyjne z mechaniki gruntów
Czynniki i procesy decydujące o powstawaniu i rozdrobnieni gruntów.
Podział gruntów spoistych. Omówić kryteria podziału
Podział gruntów niespoistych. Kryteria podziału i czynniki różniące te grunty od spoistych
Grunty organiczne, powstawanie właściwości
Konsystencje i granice konsystencji cechy plastyczności gruntów - współzależności. Stany gruntów spoistych
Rodzaje wód gruntowych i ich wpływ na wzajemne oddziaływanie cząstek Gęstości; objętościowa, właściwa, objętościowa szkieletu, pozorna maksymalna szkieletu gruntowego. Definicje i zależności pomiędzy nimi Uziarnienie gruntów. Metody badań, wskaźnikowe cechy uziarnienia
Porowatości i wskaźnik porowatości. Opisać metody wyznaczania
Przenoszenie sił prze grunt. Naprężenia całkowite i efektywne
Wodoprzepuszczalność gruntów
Ciśnienie wody w porach ciśnienie spływowe
Ruch wody w ośrodku gruntowym. Ciśnienie spływowe i warunki filtracyjnej stateczności gruntów
Pęcznienie gruntów, występowanie i cechujące go parametry
Mechanizm tarcia cząstek gruntów spoistych i niespoistych Parametry wytrzymałości na ścinanie metody ustalania. Trójosiowy stan naprężeń. Wykreślić koła Mohra i ustalić wartość kata tarcia wewnętrznego dla zadanych wartości naprężeń σ1 i σ3. Wyznaczanie wartości kąta tarcia wewnętrznego w aparacie bezpośredniego ścinania
Współczynnik Poissona znaczenie praktyczne sposoby wyznaczania
Jednoosiowa konsolidacja gruntu. Wyznaczanie edometrycznych modułów ściśliwości
Konsolidacja trójosiowa. Współzależność naprężeń i odkształceń warunki występowania.
Przemarzanie gruntu opisać i naszkicować mechanizm pęcznienia mrozowego
Kryteria wysadzinowości gruntów
Wiercenia geotechniczne, metody, ustalane parametry
Zastosowanie badań do potrzeb praktycznych. Kategorie geotechniczne gruntów
Sondowania dynamiczne gruntów niespoistych
Zagęszczalność gruntów niespoistych. Metody badań wskaźnikowe cechy zagęszczenia.
Zagęszczalność gruntów niespoistych. Metody badań wskaźnikowe cechy zagęszczenia. Wykres zagęszczalności
Rozkłady naprężeń w gruncie wywołane siłą skupioną. Teoria Bussinesq'a
Rozkłady naprężeń w gruncie wywołane obciążeniem ciągłym. Naprężenia w gruncie występujące podczas wykonywania i obciążania wykopu pierwotne wtórne i dodatkowe
Parcie gruntu w świetle teorii Rankine'a. Parcie spoczynkowe czynne i bierne


(…)


Rozkłady naprężeń w gruncie wywołane siłą skupioną. Teoria Bussinesq'a
Rozkłady naprężeń w gruncie wywołane obciążeniem ciągłym. Naprężenia w gruncie występujące podczas wykonywania i obciążania wykopu pierwotne wtórne i dodatkowe
Parcie gruntu w świetle teorii Rankine'a. Parcie spoczynkowe czynne i bierne
Metody analiz stateczności zboczy stosowane w gruntach spoistych. Metody analiz stateczności zboczy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz