Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2324
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów-opracowanie - strona 1 Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów-opracowanie - strona 2 Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów:
Wytrzymałość gruntów: równanie Coulomba, parametry wytrzymałościowe, zależność parametrów wytrzymałościowych od wiodących cech geotechnicznych gruntów (stopnia zagęszczenia i stopnia plastyczności), badania wytrzymałościowe w aparacie bezpośredniego ścinania (ABŚ) i w aparacie trójosiowego ściskania (ATŚ). Wyznaczanie parametrów wytrzymałościowych na podstawie badań w ABŚ i ATŚ, koło Mohra, stan graniczny, prosta kf, równania stanu
granicznego dla gruntów sypkich i spoistych.
Ściśliwość i konsolidacja: badania edometryczne, krzywe konsolidacji, krzywe ściśliwości i odprężenia moduły ściśliwości. Wyznaczanie modułów ściśliwości na podstawie krzywych ściśliwości. Obliczanie osiadania warstwy geotechnicznej. Konsolidacja, naprężenia całkowite, ciśnienie porowe, naprężenia efektywne, stopień konsolidacji. Obliczanie czasu konsolidacji metodą analityczno-graficzną (na podstawie krzywej konsolidacji).
Naprężenia w podłożu gruntowym: rozwiązanie Boussinesq'a, naprężenia radialne i naprężenia pionowe, graficzna ilustracja naprężeń w podłożu gruntowym obciążonym siłą skupioną (izobary naprężeń, wykres naprężeń na głębokości
„z”, krzywa zanikania naprężeń. Naprężenia geostatyczne, wpływ obniżenia poziomu wody gruntowej na naprężenia geostatyczne. Naprężenia w podłożu gruntowym obciążonym obciążeniem równomiernie rozłożonym na powierzchni prostokątnej. Współczynniki zanikania naprężeń, metoda punktów środkowych i metoda punktów narożnych. Naprężenia pod fundamentem bezpośrednim posadowionym w wykopie (naprężenia pierwotne, wtórne, minimalne, dodatkowe i całkowite). Obliczanie osiadania podłoża obciążonego fundamentem bezpośrednim.
Stateczność skarp: stateczność skarpy w gruncie niespoistym, współczynnik stateczności (bezpieczeństwa) skarpy, wpływ ciśnienia spływowego na stateczność skarpy. Projektowanie bezpiecznego (i ekonomicznego) nachylenia skarpy w
gruntach niespoistych. Stateczność skarpy w gruntach spoistych, metoda Felleniusa, moment utrzymujący i moment obracający, współczynnik stateczności. Projektowanie bezpiecznego
(i ekonomicznego) nachylenia skarpy w gruntach spoistych.
Przykłady zadań
Zad. 1. Na podstawie wyników dwóch badań gruntu w aparacie bezpośredniego ścinania o wymiarach przekroju poprzecznego próbki 6 6 cm wyznaczyć parametry wytrzymałościowe gruntu.
Stała pierścienia dynamometru wynosi cp = 1 kN/mm.
Naprężenie normalne [kPa]
50
150
Odczyt czujnika dynamometru [mm]
0,202


(…)

… [kPa]
50
150
Odczyt czujnika dynamometru [mm]
0,202
0,313
Zad. 2. Jakiej wartości siły ścinającej należy się spodziewać przy ścinaniu w aparacie bezpośredniego ścinania gliny pylastej o kącie tarcia wewnętrznego Φ = 20o i kohezji c = 20 kPa, jeżeli próbka gruntu ma wymiary
10×10 cm i jest obciążona siłą normalną N = 1 kN.
Zad. 3. Piasek drobny został ścięty w aparacie trójosiowego ściskania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz