Ustawa o ochronie przyrody - strona 2

Opłaty i stawki - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Energetyka a środowisko
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

do środowiska. Przepisy ustawy o ochronie przyrody i przepisy ustawy - Prawo geologiczne i górnicze...

Ochrona środowiska w Polsce

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 210
Wyświetleń: 980

o rybołówstwie 10.03.1934r. - ustawa o ochronie przyrody Rozwój prawa ochrony środowiskowego po II WŚ: Źródła...

Obszary prawnie chronione- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Józef Piech
 • Podstawy planowania przestrzennego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1120

na środowisko). Ustawa o ochronie przyrody. Tereny ekologicznie chronione 1. Parki narodowe (tworzone...

Pytania: część Pereyma i Latocha

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Andrzej Milewski
 • Kształtowanie i ochrona środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

przyrody w Polsce (2) -„Polityka ekologiczna państwa” 1991r. -„Ustawa o ochronie przyrody” 2004r. 3 prawa...

Formy ochrony przyrody - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 462

. Obszary chronione Ustawa o ochronie przyrody wprowadza następujące prawne formy ochrony przyrody: 1) parki...