Usługa finansowa - strona 40

note /search

Wykłady z polityki pieniężnej

 • Makroekonomia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3178

Ponadto w treści wykładów pytania do egzaminu! Jej objętość to 26 stron tekstu w dokumencie *.doc. Wykłady dotyczą polityki gospodarczej, a dokładnie polityki pieniężnej. W treści notatki z makroekonomii można znaleźć następujące zagadnienia: historia pieniądza, pieniądz, system bankowy, bank centr...

Ekonomia-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 518

usług finansowych związanych z obiegiem pieniądza jako środka cyrkulacji i środka płatniczego Udzielanie...

Finanse międzynarodowe - RYNEK WALUTOWY

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 1764
Wyświetleń: 8008

W niniejszej notatce poruszone zostały następujące zagadnienia: rynek walutowy, przedmioty transakcji, rynek finansowy, rynek pieniężny, rynek kapitałowy, rynek kredytowy, transakcje rynku walutowego. Oprócz tego w dokumencie znajdują się również informacje dotyczące takich pojęć jak: kursy wal...

Rozwój bankowości w Polsce

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
 • Bankowość
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3339

Dokument ma 31 stron i porusza zagadnienia takie jak: początki polskiej bankowości, początki prawa bankowego, projekty utworzenia Banku Narodowego, dyrekcja Biletów Skarbowych z 1794 roku, epoka rozbiorów, prawo bankowe, bankowość na ziemiach państwa polskiego, reforma bankowa 1948-1986, początki d...

Finanse międzynarodowe - FUNKCJE RYNKU

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 1085
Wyświetleń: 3325

Dokument zawiera materiały z przedmiotu finanse międzynarodowe. Notatka ma 20 stron i porusza zagadnienia takie jak: rynek walutowy, funkcje rynku, przedmiotem transakcji, rynek finansowy, rynek pieniężny, rynek kapitałowy, rynek kredytowy, rynek pozabilansowych instrumentów finansowych, międzynarod...

Skrypt - rynek walutowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 882

RYNEK WALUTOWY - zespół transakcji walutowych, które dotyczą instytucji finansowych o najwyższym stopniu płynności, denominowanych w jednostkach pieniężnych dwóch różnych krajów, zdominowany przez banki, niebankowe organizacje finansowe, korporacje. Jest r ozproszony : geograficznie- jest zespołe...

Prawo gospodarcze UE - Pytania.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo gospodarcze UE
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1029

, stworzeniu warunków wspólnego rynku usług finansowych, liberalizacji obrotu papierami wartościowymi...