Urządzenie piorunochronne

Wewnętrzny LPS-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ochrona odgromowa budynków
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

jako naturalnych części urządzenia piorunochronnego Pokrycia dachowe Rodzaj zwodu Słupy nośne żelbetowe stalowe...

Rusztowania ramowe metalowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1407

trans­portowych oraz urządzeń piorunochronnych przebiega tak jak przy rusztowaniach stojako­wych z rur stalowych...

Rusztowania stojakowe z rur

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 889

przed wyładowaniami atmosferycznymi, wyposażone w urządzenia piorunochronne. Napowietrzne linie energetyczne...

Usytuowanie budynków - rozporządzenie Ministra

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

  Rozporz ą dzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada ć   budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156)  Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lip...