Urząd morski - strona 5

Wykład - Dyrektywy

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Ewa Luiza Symonides
  • Ochrona przyrody
Pobrań: 70
Wyświetleń: 749

interesu publicznego i braku rozwiązań alternatywnych wojewoda (dyrektor urzędu morskiego) może zezwolić...

Struktura administracji rządowej

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Administracja
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2842

i naczelnicy urzędów celnych; Dyrektorzy urzędów morskich; Dyrektorzy urzędów statystycznych; Dyrektorzy...

Reklamentacja publiczno-prawna

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

zamkniętych lub dyrektor urzędu morskiego, gdy dotyczą wód wewnętrznych i morza terytorialnego. W razie braku...

Iluminacje 2 - omówienie

  • Politechnika Warszawska
  • dr Krystyna Gutowska
  • Estetyczne aspekty przestrzeni publicznej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 784

bardzo wysokich, bądź usytuowanych nad brzegiem morza, koniecznym może okazać się otrzymanie pozwolenia urzędu...