Uroczysko

Leśnictwo - nazewnictwo podstawowe

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

wielu wsi i miast pochodzą od nazw uroczysk puszczańskich, roślin, zwierząt występujących na danym terenie...

Referat

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1267

Łagiewnicki (ok. 1200 ha), Las Janinowski (557 ha), Las Poćwiardowski (548 ha), uroczysko Tadzin-Szymaniszki...

Ewdiencja gruntów i budynków- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Karol Noga
 • Kataster nieruchomości
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1092

. uroczysk jakie używała miejscowa ludność. Granice mierzono w obecności zainteresowanych stron, pierworysy...

Wał Trzebnicki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Sergiusz Toczek
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2520

one głównie zbiorowiska leśne w stanie zbliżonym do naturalnego. Dla rezerwatów „Uroczysko Obiszów” i "Buczyna...

świętokrzyski pn referat ćwiczenia

 • Politechnika Opolska
 • dr Barbara Woś
 • Turystyka na obszarach chronionych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 3514

o charakterze naturalnym. Teren uroczyska położonego wśród rozległych lasów był miejscem obozowania i walk...

"Stara baśń" - streszczenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 112
Wyświetleń: 847

- z wiciami, aby zwołał wiec na dzień przed Kupałą na Żmijowym Uroczysku. Po kilku dniach nagle w zagrodzie...