Urobek - strona 15

Surowce do produkcji superfosfatu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Inżynieria reaktorów chemicznych
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1456

Północnej, Afryce północnej. W Polsce: w Górach Sowich oraz w okolicach Bielska-Białej i Żywca Urobek (gł...

Wykopy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1057

w gruntach skalistych stosuje się dłuta (rys. 15.2e), a urobek wybiera się za pomocą szlamówki. Żerdzie...

Roboty przygotowawcze-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 105
Wyświetleń: 630

) przeprowadza się gdy odspajanie gruntów odbywa się za pomocą maszyn do odspajania i przesuwania urobku...

Nasypy - metody wykonywania

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo ziemne
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1554

do odspojenia gruntu , przeniesienia urobku i wybudowania nasypu, do tego służą hydromonitory ...

Tunel drogowy projekt - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Andrzej Henryk Batog
 • Budownictwo podziemne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1281

i wywóz urobku; IV Przygotowanie dna wykopu: wyrównanie i zagęszczenia podłoża oraz ułożenie warstwy...