Przykład pali stosowanych w historii fundamentowania - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2674
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

PRZYKŁADY PALI STOSOWANYCH W HISTORII FUNDAMENTOWANIA:
Pale żelbetowe prefabrykowane (1897r)
wbijanie kafarami różnego typu:
-wwibrowywanie i wpłukiwanie
Wady i zalety różnych metod wprowadzania pali prefabrykowanych prefabrykowanych grunt:
-drgania podłoża -rozluźnienie podłoża pod wpływem wpukiwania
Pale typu MEGA (wciskane)
Zalety: -brak wstrząsów -prostota wykonania
Wady:
-trudność utrzymania w pionie
-mała nośność
Pale Raymonda (1901r)
-wbicie gilzy blaszanej w podłoże kafarem poprzez włożony rdzeń
-wyjęcie rdzenia
-wstawienie zbrojenia i zabetonowanie
Modyfikacja polska pali Raymonda: górna część walcowa, część stożka o dł. 2 m wbetonowuje się przed wbijaniem. Po zabetonowanej część wstawia się zbrojenie i zabetonowuje się górną część pala.
Pale Franki (1902r)
Na powierzchni gruntu ustawia się rurę o średnicy 42-80 cm. W górnej części rury jest kołnierz z uchwytami do liny.
Na dno rury wsypuje się mieszankę betonową tak, aby utworzył się korek o wysokości 80-100cm.
Kafar- ubijakiem 2,5-6t ubija się mieszankę w rurze. Rurę z mieszanka zagłębia się w podłoże. Uzupełnia się mieszankę betonową w rurze. Po osiągnięciu wymaganego zagłębienia rurę zawiesza się na linkach, a korek bet. wybija się z rury. Tworzy się poszerzona podstawa pala. Wstawia się zbrojenie, uzupełnia mieszanką betonową i ubija się ją podciągając rurę do góry. Ubijak jest podciągany i opuszczany wewnątrz zbrojenia. Wbijaniu wbijakiem mieszanka jest wciskana w podłoże tworząc pobocznicę pala żelbetowego. Pale Franki mają bardzokorzystne cechy.
Pale Wolfsholza
-wywiercanie w podłożu otwory pod osłoną rury obsadowej o średnicy od 30 do 60 cm.
-wstawienie zbrojenia do wywierconego otworu
-nałożenie na rurę wew. szczelnej pokrywy
-rurka kontrolna do odprowadzania wody
-podawanie sprężonego powietrza i usuniecie z otworu wody przez rurkę kontrolną
-betonowanie otworu -wyciągnie rury obsadowej
PALE CONTRACTOR
Wywiercenie otworu w sposób podobny jak do pala typu Wolfsholza.
Ustawienie zbrojenia i betonowanie pala za pomocą tzw. struny Contractor. Po zabetonowaniu pala założenie szczelnej pokrywy na rurę obsadową. Podawanie sprężonego powietrza, które dociska mieszankę betonowa do gruntu i jednocześnie wypycha rurę obsadowa do góry.


(…)

… Aktualna klasyfikacja
PN-EN 1526, 2001 pale wiercone
PN-EN 12699, 2002 pale przemieszczeniowe
PODZIAŁ NA
Pale wiercone - wykonane w gruncie z betonu lub żelbetu w otworze wywierconym pod osłona rury lub bez niej
Pale przemieszczeniowe:
- prefabrykowane (betonowe, stalowe lub drewniane wbijane, wwirowywane, wciskane lub wkręcane)
- pale formowane w gruncie z rurą odzyskiwaną (Franli) lub pozostawiona w gruncie
(Tubek)
1 PALE CFA
Pale CFA są formowane świdrem ciągłym CFA - Continious Flight Auqer
SPOSÓB WYKONANIA
A) Ustawienie świdra ciągłego na podłożu
Wiercenie świdrem
Uzyskanie głębokości pala
Podciąganie świdra i podawanie mieszanki betonowej
Zabetonowanie pala
Wstawienie zbrojenia
Wykonany pal CFA
2 PALE VdW
VdW - Vor der Wand - przed ścianą. Technologia bardzo zbliżona do pali CFA. Dodatkowo stosuje się rurowanie. Pale można wykonywać bardzo blisko istniejących budynków ( do 5 km od wysuniętych elementów budynku)
3 PALE OMEGA, de Wad, Wibex
Technologia analogiczna do pali CFA. Dążenie do zmniejszenia urobku gruntu. Inne końcówki świdra. Rozpychanie gruntu wokół wierconego otworu. Zwiększanie nośności Pala.
4 PALE WBIJANE Z BETONU, ŻELBETU I STRUNOBETONOWE
5 PALE WBIJANE STALOWE
6 PALE FRANLI…
…, wyposażonej w dolnej części w zewnętrzne uzwojenie, nacinające w gruncie spiralne poszerzenia trzonu. Końcówka stożkowa. Rurę z końcówka wkręca się i wciska w grunt. Po uzyskaniu odpowiedniej głębokości do rury wstawia się zbrojenie i podaje mieszankę betonową. W czasie wkręcania rury napręża spiralę. W gruncie wypełnia beton. Tworzy się karbowana powierzchnia pola co zwiększa wymiar jego pobocznicy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz