tunel drogowy projekt - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1729
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
tunel drogowy projekt - omówienie - strona 1 tunel drogowy projekt - omówienie - strona 2 tunel drogowy projekt - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Wydział Budownictwa Politechnika Wrocławska
Lądowego i Wodnego Instytut Geotechniki
i Hydrotechniki
Zakład Geomechaniki
i Budownictwa Podziemnego
Ćwiczenie projektowe z Podstaw Budownictwa Podziemnego
Tunel drogowy
Rok akademicki: Prowadzący: I Opis techniczny.
1. Podstawa opracowania.
Projekt techniczny wykonano na podstawie tematu wydanego przez Instytut Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Koncepcję projektu tunelu uzgodniono z inwestorem - Gmina Legnica.
2. Lokalizacja obiektu.
Projektowany odcinek tunelu drogowego jest zlokalizowany w Legnicy
i stanowi fragment obwodnicy miasta na trasie Wrocław - Poznań. Odcinek tunelu będzie długości 500m.
3. Układ konstrukcyjny obiektu.
Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne obiektu:
funkcja wnętrza : tunel drogowy;
tunel jednojezdniowy z dwoma kierunkami ruchu.
4. Dane konstrukcyjno - materiałowe:
obudowa tunelu - żelbetowa skrzynka z betonu klasy B-30 i stali AIII - pręty o średnicy20mm; długość obiektu: 500 m; wykonano nisze ratunkowe co 100m wyposażone w wentylację nadciśnieniową, oświetlenie awaryjne i telefon;
poziom posadowienia niwelety tunelu na początku odcinka jest 6,93 m poniżej poziomu terenu jak i na końcu - spadek niwelety 0,2%.
5. Izolacje konstrukcji.
Konstrukcja została zaizolowana przed wilgocią trzema warstwami papy termozgrzewalnej zabezpieczonej dodatkowo:
- na ścianach bocznych-warstwą dociskową z cegły - na płytach( spągowej i stropowej) warstwami z betonu B15.
6. Odwodnienie konstrukcji.
Spadek poprzeczny jezdni wynosi 2%, a podłużny w tunelu 0,2% na całej długości trasy.
W celu odwodnienia zastosowano rury spustowe z PCV Vipro ∅200 znajdujące się przy krawężnikach i są one zagłębione w konstrukcji nośnej. Jako odwodnienie zewnętrzne zastosowano drenaże. Wodę opadową z ramp dojazdowych ujęta do studzienek ściekowych odwodnienia drogi.


(…)

….
Opis technologii odkrywkowej:
I Przygotowanie placu budowy; usunięcie 0,5m warstwy gruntu.
II Wbijanie grodzic Larsena; układanie bloków kotwiących; kotwienie ścianki szczelnej; wykonanie zasypki za ścianką;
III Wybieranie i wywóz urobku;
IV Przygotowanie dna wykopu: wyrównanie i zagęszczenia podłoża oraz ułożenie warstwy chudego betonu o grubości 15cm; wykonanie izolacji poziomej; ułożenie warstwy…
… rury spustowe z PCV Vipro ∅200 znajdujące się przy krawężnikach i są one zagłębione w konstrukcji nośnej. Jako odwodnienie zewnętrzne zastosowano drenaże. Wodę opadową z ramp dojazdowych ujęta do studzienek ściekowych odwodnienia drogi.
7. Instalacje.
Obiekt wyposażony będzie w następujące instalacje:
- instalację elektryczną z sieci NN+NW;
- instalację kanalizacyjną z odprowadzeniem do kanalizacji…
… ochronnymi oprawami matowymi, aby uniknąć odblasków.
9. Wentylacja.
Zastosowano wentylację podłużną. Wentylatory nawiewno - wywiewne umieszczono w szybach rozmieszczonych wzdłuż osi podłużnej budowli w odstępach 100m.
10. Cechy podłoża gruntowego.
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że w podłożu zalegają następujące warstwy: piaski grube, glina pylasta pyły i żwiry. Nie stwierdzono występowania…
…-02014.
Strop budowli:
Zmiana warstw gruntu:
Zmiana warstw gruntu:
Spąg budowli:
Ściany boczne:
b) pojazdy i piesi
obciążenie od pieszych: obciążenia od taboru samochodowego:
Przyjęto klasę obciążenia A
K=800 kN
Nacisk na oś równomiernie rozłożone: Zasięg działania siły skupionej:
Obciążenie zastępcze: Od 2 sił skupionych: Od 3 sił skupionych: Od 4 sił skupionych: Schemat obciążenia:
Przyjęto q4P…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz