Uniwersalizm - strona 44

note /search

Notatki z doktryn

  • Filozofia polityczna
Pobrań: 420
Wyświetleń: 3353

Chronologiczne omówienie, scharakteryzowane doktryny filozoficzne. W opracowaniu pojawiają się następujące doktryny, postaci i pojęcia: Sokrates, sofiści, demokracja ateńska, koncepcja państwa Platona, klasyfikacja ustrojów państwa według Arystotelesa, Cyceron, Seneka, myśl polityczna starożytnych ...

Powszechna historia państwa i prawa - zagadnienia, pytania na egzamin ...

  • Uniwersytet Łódzki
  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 4263
Wyświetleń: 9086

Zawiera opis historii państwa i prawa oraz ustroju. Opis historii państwa i prawa oraz ustroju Francji, testy źródłowe oraz teksty Konstytucji m.im. Stanów Zjednoczonych. Opracowanie konstytucji Weimarskiej, Francuskiej. Istnieje wiele definicji państwa. Pierwszą podał Arystoteles, który uważał ...

Doktryny opisowo

Pobrań: 133
Wyświetleń: 1596

Zawiera 57 stron opracowania podstawowych definicji z danej dziedziny. Porusza kwestie takie jak: przedmiot doktryn polityczno-prawnych, funkcje, ideologia polityka, władza, władza polityczna, autorytaryzm, ochlokracja, dyktatura, rewolucja, dyktatorzy, partia polityczna, pluralizm, ewolucja,...

Wstęp do socjologii

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Socjologia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3038

strat) • uniwersalizm (jednostka ludzka, która skupia w sobie wszystkie cechy ludzkie...

FINANSE opracowania SUM UEK

  • Finanse
Pobrań: 1512
Wyświetleń: 4564

Etymologia pojęcia ?finanse?. Finire, finare, finatio. Początki pieniądza, starożytność. Wymiana towar za towar. Nadwyżki, niedobór dóbr. Szlachetne kruszce, sztabki złota, sztabki srebra. Bicie monet. System monetarny. Reforma pieniężna Karola Wielkiego - 800 r. p.n.e. Rozwój handlu. Reforma groszo...

Psychologia 1

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Psychologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1442

Wiedza „zimna” psychologiczna tworzy psychologię jako naukę. Powinna mieć jak największy stopień ogólności. Wiedza „gorąca” psychologiczna to wiedza jaką posiada każdy z nas, oceniając drugiego człowieka, na podstawie jakiejś informacji o nim. Jest to cząstka naszej wiedzy o świecie. Relacja wiedzy...

Przykładowe pytania i odpowiedzi z prawa finansowego

  • Uniwersytet Warszawski
  • Prawo finansowe
Pobrań: 833
Wyświetleń: 1554

I. Wykaz pytań i odpowiedzi do egzaminu z prawa finansowego Regulacja prawna finansów publicznych Proszę określić zakres sektora finansów publicznych. Art. 5 ust. o f. publ. Do sektora finansów publ. zalicza się: *organy władzy publ., *organy administracji rządowej, *organy kontroli państwowej i...