Unia personalna - strona 2

Wykład - historia prawa narodów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Karska
 • Historia prawa narodów
Pobrań: 91
Wyświetleń: 511

(małżeństwo polityczne) v wydziela się Portugalia ( XV –XVI w. – unia personalna z Hiszpanią) v umowy...

Wykład - Formy ustrojowe w Polsce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

, nie powstały wspólne organy ograniczające władzę w państwach, formy konfederacji: Unia personalna i Unia realna...

Ustrój terytorialny państwa- Wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Krzysztof Dobrzeniecki
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3577

występują bardzo rzadko. Konfederacje w dawnych czasach przyjmowały postać unii personalnych - dwa państwa...

Formy kooperacyjne

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 931

.: zalecenia, uchwały walnego zgromadzenia, unia personalna, polecenia, decyzje wynikające z posiadanych...

Terytorium państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1022

teraz do zupełnie innych osób); unia personalna (jeden władca kieruje 2, 3 państwami, np. Królestwo Obojga Sycylii...