Umowa pożyczki - strona 10

Zarządzanie należnościami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Maria Kowalik
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2163

nie przechodzi na instytucję factoringową, niema charakteru umowy pożyczki, przelew wierzytelności na instytucję...

Termin przedawnienia i jego bieg

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

umowa pożyczki na takich warunkach, że biorący pożyczkę obowiązany jest ją zwrócić w ciągu tygodnia...

Prawo bankowe - Kredyt

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Janusz Stankiewicz
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 812

odpłatności - nie jest obligatoryjny- może być, ale nie musi Nie ma charakteru celowego Umowa pożyczki...

Klasyfikacja środków dowodowych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Administracja
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1624

, obrotów i stanów, Zawartych umów kredytowych lub umów pożyczek pieniężnych, a także umów depozytowych...

Finanse i bankowość- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Witold Stanisław Gradoń
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 140
Wyświetleń: 854

zabezpieczenia kredytu o każdej zmianie stopy jego oprocentowania. Art. 78. Do umów pożyczek pieniężnych...

Prawo rzeczowe - Zastaw

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1078

zabezpieczenie umowy pożyczki - podział ze względu na sposób powstania: dany - powstaje z woli zastawcy (umowa...

Budżet państwa i podatki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

rzeczy i praw majątkowych; * umowa pożyczki; * umowa poręczenia; * umowa darowizny (w części dotyczącej...

Bank światowy i jego udziały

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy bankowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

. w październiku 1993 roku Polska zawarła z Bankiem umowę pożyczki na kwotę stanowiącą równowartość 450 mln dolarów...