Umowa pożyczki - strona 11

Źródła finansowania przedsiębiorstw - wykład

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr inż. Piotr Stanisław Łyżwa
  • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1204

niewypłacalności dłużnika nie przechodzi na faktora, a umowa bardzo podobna jest do umowy pożyczki. W przypadku...

Wykład - Bank światowy

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr hab. Oskar Kowalewski
  • Finanse i bankowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

. w październiku 1993 roku Polska zawarła z Bankiem umowę pożyczki na kwotę stanowiącą równowartość 450 mln dolarów...

Test z prawa gospodarczego oraz opracowanie spółek handlowych

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Grzegorz Miś
  • Prawo handlowe
Pobrań: 3297
Wyświetleń: 7077

spółki: jawnej, cywilnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej. Charakterystyki spółek zawierają następujące informacje o spółkach: wspólnicy, osobowość prawna, cel działalności, zawarcie, forma i treść umowy, moment powstania, rejestracja, wy...