Bank światowy i jego udziały

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bank światowy i  jego udziały - strona 1 Bank światowy i  jego udziały - strona 2 Bank światowy i  jego udziały - strona 3

Fragment notatki:


„Bank Światowy i jego udział w inwestycjach podejmowanych w Europie Środkowej i Wschodniej”
Bank Światowy to obecna nazwa Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju. Jest to międzynarodowa instytucja finansowa powołana do wspierania przemian w krajach rozwijających się. O jej powołaniu postanowiono jednocześnie z powołaniem Międzynarodowego Funduszu Walutowego na konferencji w Bretton Woods w lipcu 1944 r. Jako wyspecjalizowana organizacja ONZ istnieje od grudnia następnego roku z siedzibą w Waszyngtonie. Członkami banku mogą być kraje należące jednocześnie do Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Obecnie skupia on 180 państw członkowskich.
Bank Światowy jest członkiem pięciu wielostronnych instytucji rozwoju znanych pod wspólną nazwą Grupy Banku światowego. Poza samym Bankiem Grupa obejmuje Międzynarodową Korporację Finansową (IFC), Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju (IDK), Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych oraz Wielostronną Agencję Gwarancji Inwestycyjnych (MIGA).
Celami banku są:
dążenie do długofalowego wzrostu międzynarodowej wymiany handlowej i do utrzymania równowagi bilansu płatniczego. W tym celu organizacja ma finansować inwestycje zwiększające zasoby produkcyjne krajów członkowskich oraz powodujące wzrost stopy życiowej i poprawę warunków pracy w tych krajach.
Udzielanie krajom rozwijającym się pomocy w zakresie przebudowy ich gospodarek i rozwoju gospodarczego poprzez tworzenie kapitału rzeczowego bezpośrednio w drodze udzielania długoterminowych pożyczek lub bezpośrednio poprzez udzielanie gwarancji na pożyczki
Ułatwianie prywatnych inwestycji zagranicznych oraz udzielanie pożyczek na cele produkcyjne ze środków pochodzących ze źródeł własnych oraz pożyczek
Udzielanie pożyczek lub gwarancji w stosunku do pożyczek międzynarodowych z innych źródeł na finansowanie najbardziej potrzebnych inwestycji
Przeprowadzanie operacji finansowych w taki sposób, aby w krajach otrzymujących pożyczki zostały uwzględnione konsekwencje ekonomiczne inwestycji międzynarodowych
Rozwój przedsiębiorstw lokalnych przez dostarczanie im zagranicznych źródeł finansowania.
Struktura Banku światowego obejmuje Radę Gubernatorów, Dyrekcję Banku, Departamenty Funkcjonalne oraz Departamenty Operacyjne.
Bank Światowy zajmuje się przede wszystkim finansowaniem projektów z krajów rozwijających się. Dzieje się to poprzez:
bezpośrednie finansowanie
uczestniczenie w pożyczkach zaciągniętych z różnych źródeł, tzw. kofinansowanie


(…)

… złożyły Polsce propozycję pomocy w dostosowaniu się naszego kraju do standardów UE w dziedzinie handlu energią elektryczną. Komisja zaproponowała pomoc techniczną, wyjazdy ekspertów i szkolenia, a Bank Światowy kusił perspektywą pożyczek na inwestycje w elektroenergetyce. Na początku 2000 roku było wiadomo, że Bank Światowy wesprze projekt wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w Południowej Polsce…
… projektów. Rocznie Bank Światowy przeznacza na ich realizację do 700 mln USD. Projekty omówione przeze mnie stanowią niewielką część wszystkich zaaprobowanych. Bank bierze udział również w realizacji projektów dotyczących takich spraw jak chociażby Program Powszechnej Prywatyzacji czy ochrona środowiska. W przyszłości niejednokrotnie będzie można skorzystać z pomocy Banku Światowego…

w tym zadłużenie przeterminowane
prowizja administracyjna
prowizja od zaangażowania
zmienne (6,98%, w tym marża Banku 0,5%), w zależności od kosztu pozyskania kapitału, który jest niższy niż w bankach komercyjnych i ustala się w okresach półrocznych - przeznaczone jest tylko dla kredytów konsorcjalnych
zmienne, w zależności od 6 - miesięcznej stawki LIBOR lub innej analogicznej + marża Banku 0,5% + składka
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz