Umowa konsensualna prawo cywilne - strona 21

Pojęcie i przedmiot prawa pracy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Teresa Liszcz
 • Prawo pracy
Pobrań: 119
Wyświetleń: 742

tych osób zwana jest służbą -umowa o pracę nakładczą (chałupniczą) podlega pod prawo cywilne, jednak poprzez...

Umowa o roboty budowlane

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 756

od innych umów prawa cywilnego (przede wszystkim od umowy o dzieło najważniejsze znaczenie ma ustalenie...

Wzór pisma-Umowa przewozu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1113

1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. 1995 r. Nr 119 poz. 575). §9. Umowa została sporządzona w dwóch...

Testy

 • Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3654

uprawnionej moliwo wystpienia z roszczeniem o zawarcie umowy Oferta (instytucja prawa cywilnego...

Wzorce umowne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jolanta Loranc-Borkowska
 • Prawna ochrona rynku i konkurencji
Pobrań: 672
Wyświetleń: 3780

na konkretyzację elementów umowy (oznaczenie stron i przedmiotu). Rodzaje wzorców Kodeks cywilny nie ogranicza...

żródła prawa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Glincz
 • Prawo Międzynarodowe Prywatne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1141

, prawo czekowe, kodeks pracy, prawo o aktach stanu cywilnego, kodeks morski, prawo lotnicze). Umowy...