Pojęcie i przedmiot prawa pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i przedmiot prawa pracy - strona 1 Pojęcie i przedmiot prawa pracy - strona 2

Fragment notatki:

Pojęcie i przedmiot prawa pracy
Prawo pracy to gałąź prawa, która obejmuje ogół norm prawnych, która zajmuje się pracą -i reguluje stosunki pracy oraz stosunki społeczne związane z pracą
-praca ta ma być dobrowolnie podporządkowana i świadczona przez jeden podmiot
-na rzecz i na ryzyko drugiego podmiotu
Przedmiot regulacji prawa pracy
-podstawowym przedmiotem regulacji prawa pracy są, więc stosunki pracy
-stosunek pracy tworzy umowa o pracę i akty jednostronne, które są równorzędne względem umowy i może być on nawiązany poprzez:
*umowy o pracę *umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego
*spółdzielczą umowę o pracę
*powołanie
*wybór
*mianowanie
-akty jednostronne są dobrowolne, gdyż przyszły pracownik musi się zgodzić na nawiązanie stosunku pracy
-do przedmiotu regulacji prawa pracy zalicza się również:
*stosunki związane z promocją zatrudnienia i przeciwdziałaniem bezrobociu
*stosunki wynikające ze sprawowania przez właściwe organy nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy przez pracodawców np. Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Społeczne Inspekcja Pracy
*stosunki materialnoprawne wynikające z odpowiedzialności pracodawców lub osób ich reprezentujących za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
*stosunki procesowe i quasi - procesowe związane z rozstrzyganiem indywidualnych sporów o roszczenia ze stosunku pracy
*zbiorowe stosunki pracy
-jako dyscyplina badawcza i dydaktyczna PP obejmuje też stosunki ubezpieczeń społecznych
Prawo pracy nie reguluje świadczenia pracy:
*wolontariuszy
*w ramach pomocy sąsiedzkiej
*w ramach czynu społecznego
*nałożonego przez decyzję administracyjną, orzeczenie sądu (praca jednostronnie wyznaczona) np. praca skazanych
*nie reguluje zarobkowej działalności prowadzonej na własny rachunek np. sklep, gabinet, twórczość, gospodarstwo rolne
*nie reguluje samozatrudnienia
*umowy o dzieło
*umowy zlecenia
*umowy agencyjnej
*umowy autorskiej
*stosunków służbowych członków formacji mundurowych, którzy są mianowani np. policja, państwowa straż pożarna, straż graniczna, ABW, służba więzienna, służba celna, żołnierze zawodowi; stosunki te są traktowane jak stosunki publicznoprawne, czyli administracyjne, a praca tych osób zwana jest służbą
-umowa o pracę nakładczą (chałupniczą) podlega pod prawo cywilne, jednak poprzez odesłanie w praktyce podlega regulacji prawa pracy, co stanowi ekspansję prawa pracy ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz