Prawo pracy a prawo cywilne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo pracy a prawo cywilne - strona 1

Fragment notatki:

Prawo pracy a prawo cywilne. Z pewnością powiązania prawa pracy z prawem cywilnym są wielopłaszczyznowe: powiązania natury genetycznej - prawo pracy wyrosło z konstrukcji cywilnoprawnych. powiązania aksjologiczne/ideologiczne - nawiązywanie do pewnych wartości, pojęć wspólnych dla prawa cywilnego. zasada równości formalnej stron , charakterystyczna dla prawa cywilnego. konstrukcja zobowiązania - umowa o pracę rodzi stosunki zobowiązaniowe. powiązania normatywne - przepisy prawa cywilnego mogą być i są wykorzystywane do regulowania stosunku pracy. Przyjmuje się, że nie wszystko trzeba regulować przepisami prawa pracy, skoro wystarczające mogą być odesłania do kodeksu cywilnego. Art 300 kodeksu pracy - odsyła do kodeksu cywilnego w sprawach nieuregulowanych. powiązania procesowo-instytucjonalne - spory z zakresu prawa pracy mogą być rozstrzygane przez sądy powszechne. Te spory są rozstrzygane według tej samej procedury - uregulowanej w kodeksie postępowania cywilnego jakkolwiek występuje kilka odrębnych reguł.
Istnieją także pewne obszary sporne , jest to obszar konfliktów między prawem pracy, a prawem cywilnym(zawsze będzie sporną ocena kontraktów managerskich - dla jednych jest to umowa cywilna, dla innych pewien specyficzny stosunek pracy). ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz