Wzorce umowne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 973
Wyświetleń: 4340
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzorce umowne - strona 1 Wzorce umowne - strona 2 Wzorce umowne - strona 3

Fragment notatki:


Wzorzec umowny - pojęcie Wzorzec umowny to przygotowane jednostronnie z góry (przed zawarciem umowy) postanowienia kształtujące treść stosunku prawnego, jaki ma wiązać strony. Ogólne warunki umów zawierają zbiór postanowień mających stanowić treść zawieranej umowy. Wzory umów regulowane są w postaci formularzy ustalających w sposób jednolity treść konkretnej umowy z pozostawieniem pustych miejsc na konkretyzację elementów umowy (oznaczenie stron i przedmiotu). Rodzaje wzorców Kodeks cywilny nie ogranicza kręgu podmiotów, które mogą ustalać wzorce umów. Można wyróżnić następujące rodzaje wzorców:
między przedsiębiorcą, a konsumentem,
między przedsiębiorcami,
w obrocie powszechnym. Związanie wzorcem Ustalony przez jedną ze stron (proferenta) wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umów, wzór umowy, regulamin, wiąże drugą stronę (adherenta), jeżeli został jej doręczony przed zawarciem umowy (art. 384 § 1 KC). Proferent jest zobowiązany do poinformowania drugiej strony o treści wzorca, gdyż jest to przesłanką jego skuteczności.
Wzorzec w postaci elektronicznej Jeżeli jedna ze stron posługuje się wzorcem umowy w postaci elektronicznej, powinna udostępnić go drugiej stronie przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogła ona wzorzec ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności (art. 384 § 4 KC). Związanie wzorcem mimo braku doręczenia (art. 384 § 2 KC). Obowiązek doręczenia wzorca nie dotyczy sytuacji:
gdy posługiwanie się wzorcem jest w stosunkach danego rodzaju zwyczajowo przyjęte, a druga strona mogła się z łatwością dowiedzieć o jego treści (zd. 1), umów zawieranych z udziałem konsumentów, w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego; w pozostałych umowach z udziałem konsumenta konieczne jest doręczenie wzorca przed zawarciem umowy, (zd. 2).
Związanie wzorcem Wzorzec wydany w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 KC, a strona nie wypowiedziała umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia (art. 384 1 KC).Zobowiązania ciągłe to takie stosunki obligacyjne, w których występuje świadczenie o charakterze ciągłym lub okresowym, nawet jeśli świadczenie tylko jednej strony ma taki charakter (np. umowa najmu, leasing).
Treść wzorca Wzorzec umowy powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób zrozumiały (transparentność wzorca) co oznacza, że powinien być napisany w języku zrozumiałym dla drugiej strony. Postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść konsumenta. Zasady tej nie stosuje się w postępowaniu w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.
Wzorzec a umowa ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz