Prawna ochrona rynku i konkurencji

note /search

Usługi turystyczne

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Prawna ochrona rynku i konkurencji
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1491

Usługi turystyczne usługi przewodnickie, usługi hotelarskie, wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym Impreza turystyczna, wycieczka impreza turystyczna - co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują

Wzorce umowne

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Prawna ochrona rynku i konkurencji
Pobrań: 980
Wyświetleń: 4368

Wzorzec umowny - pojęcie Wzorzec umowny to przygotowane jednostronnie z góry (przed zawarciem umowy) postanowienia kształtujące treść stosunku prawnego, jaki ma wiązać strony. Ogólne warunki umów zawierają zbiór postanowień mających stanowić treść zawieranej umowy. Wzory umów regulowane są w post...