Źródła zobowiązań - podział

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła zobowiązań - podział - strona 1 Źródła zobowiązań - podział - strona 2

Fragment notatki:

Źródła zobowiązań: Umowy - najpopularniejsze źródło zobowiązań. Większość umów to czynności prawne konsensualne. Większość umów to umowy konsensualne, Np. sprzedaż, darowizna, zamiana. Umowy realne - musi nastąpić dokonanie faktycznych czynności Np. Umowa przechowania. Przedmiot przechowania trzeba wydać przechowawcy i wtedy jest dopiero umowa. Czynności kauzalne - istnieje wzrost stanu majątku, czy była podstawa tego przysporzenia (kauza). Ich jest większość Abstrakcyjne - Np. Zobowiązanie wynikające z czeku lub weksla. Nie badamy podstawy prawnej, dlaczego dany weksel został wystawiony. Umowa nieodpłatna - jedna strona uzyskuje przysporzenia, Np. Darowizna, umowa przysporzenia (pożyczka jakiejś rzeczy), użyczenie. Umowy odpłatne - dwie strony mają zyski, Np. sprzedaż, zamiana, umowa o pracę, nie koniecznie zlecenie. Jednostronnie zobowiązująca Obustronnie zobowiązująca - czy świadczenia są równoważne, ekwiwalentne Ekwiwalentne - umowa wzajemna, Np. umowa sprzedaży (cena odpowiednikiem towaru) nie badamy tego od strony ekonomicznej. Każda sprzedaż jest umową wzajemną. Większość umów to umowy wzajemne Np. pożyczka oprocentowana to umowa wzajemna. Trudniej znaleźć umowy niewzajemne - Np. umowa ubezpieczenia, obie strony zobowiązane są do danego świadczenia, ale ubezpieczony świadczy składkę jako świadczenie okresowe, a świadczenie ubezpieczyciela jest obwarowane warunkiem. Nawet, jeżeli jedna ze stron nie zaofiaruje swojego świadczenia to druga może się z tym świadczeniem wstrzymać Np. kupuję towar to muszą mi go wydać, a jak nie wydadzą mogę nie zapłacić. Umowy athezyjene - przez przystąpienie, sytuacje, gdzie jedna ze stron określa wzorzec umowy, regulamin, ogólne warunki umów. Wszelkie umowy zawierane z kontrahentami są identyczne. Kontrahenci nie mają możliwości ingerencji w umowę, bo ona określa pewien wzorzec. Kontrahenci mogą przystąpić, lub nie. Umowa konsumenta - jedna strona jest konsumentem, a druga nie jest konsumentem, najczęściej przedsiębiorca. Umowy konsumenckie są w większości adhezyjne, ale czasem są tez negocjowane. Umowy konsumenckie i adhezyjne - kontrahent konsumenta jest stroną silniejszą, określającą warunki we wzorcu. Konsument jest stroną słabszą. Przepisy reguluje prawo wspólnotowe, które było implementowane do praw krajowego. W Polsce poprzez przeniesienie dosłowne. Niedozwolone postanowienie umowne - postanowienie wprowadzone przez kontrahenta dla konsumenta (nie dotyczy głównych świadczeń stron Np. ceny. Cudzo o innego rodzaju postanowienia stawiające konsumenta w gorszej sytuacji. W KC 385 (3) jest lista przykładowych klauzul, które krzywdzą konsumenta ( Np. wykluczenie odpowiedzialności za niewykonanie czynności, do której kontrahent był zobowiązany), ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz