Umowa pożyczki bankowej - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa pożyczki bankowej - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Umowa pożyczki bankowej (pożyczki pieniężnej)
5Udzielanie pożyczek pieniężnych, jeżeli jest dokonywane przez banki, stanowi czynność bankową (art. 5 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego). Obok przepisów Kodeksu cywilnego regulujących umowę pożyczki (art. 720-724) do umów pożyczek pieniężnych zawieranych przez bank stosuje się na mocy art. 78 Prawa bankowego odpowiednio przepisy dotyczące zabezpieczenia spłaty i oprocentowania kredytu (art. 70, 74-77 Prawa bankowego). Ponadto niektóre przepisy zawarte w Prawie bankowym bezpośrednio dotyczą zarówno kredytów, jak i pożyczek bankowych (art. 71, 79, 79a-79c). W rezultacie oznacza to, że praktycznie wszystkie przepisy Prawa bankowego o umowie kredytu stosuje się do umowy pożyczki pieniężnej udzielanej przez bank, a poza zakresem stosowania przepisów o umowie kredytu do uregulowania praw i obowiązków stron umowy pożyczki pozostaje jedynie przepis art. 69 Prawa bankowego dotyczący definicji umowy kredytu oraz art. 73 Prawa bankowego dotyczący umowy konsorcjum bankowego. W omawianym zakresie przepisy Prawa bankowego mają charakter legis specialis w stosunku do przepisów Kodeksu cywilnego. Należy podkreślić, iż w odniesieniu do umów pożyczki pieniężnej zawieranych przez bank z udziałem konsumenta zastosowanie ma szczególna regulacja zawarta w ustawie o kredycie konsumenckim, a powołane przepisy Prawa bankowego mają w tej materii zastosowanie jedynie w zakresie nieuregulowanym we wskazanej ustawie.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz