Układ w Rapallo

Najważniejsze daty-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Andrzej Pieczewski
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2170

o odpłatności za przejmowane ziemie 1926r. – układ w Rapallo 1926-28r. – okres boomu 1929-33/35r. – Wielki...

Republika Weimarska

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 469
Wyświetleń: 4263

porozumiały się z Rosją. A 16 kwietnia 1922 został zawarty między nimi układ w Rapallo, który przewidywał...

Polityka zagraniczna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 63
Wyświetleń: 966

. Pierwszym sygnałem był układ w Rapallo zawarty między ZSRR i N Oba państwa nawiązały współpracę gospodarczą...

NIEMCY PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX wiek
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1141

wiążą się z Rosją, ponieważ obie nie lubią Polski. W kwietniu 1922 roku Niemcy i Rosja podpisały układ...

Tabela do testu wielokrotnego wyboru

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

? Likwidowanie szachownicowego układu pól Układ z Rapallo kiedy? 1922 Układ z Rapallo? co to? Niemcy i Rosja...