Układ stroficzny

note /search

Jan kochanowski pieśni

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 1680
Wyświetleń: 4746

obrzędowych, śpiewanych przy akompaniamencie muzyki. Cechuje ją uproszczenie budowy, prosta składnia, układ...

średniowiecze w Polsce, wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3808

: uproszczona budowa, układ stroficzny, częste refreny, paralelizmy, rytmizacja. psałterz - zbiór 150 psalmów...

Renesans

  • Uniwersytet Szczeciński
Pobrań: 1421
Wyświetleń: 6629

uproszczenie budowy, prosta składnia, układ stroficzny, występowanie refrenów i paraleizmów (powtórzenie...

Podział i opis epok

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia kultury
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 2849

się dźwięcznością, melodyjnością, układem stroficznym, dawniej przeznaczony do śpiewania. poetyka- część teorii...

Poetyka

  • Uniwersytet Szczeciński
Pobrań: 875
Wyświetleń: 3990

opracowane zagadnienia ZESTAW 1 A. B. A. Informacja stematyzowana a informacja implikowana. Systemy wersyfikacyjne w układzie historycznym i typologicznym. Informacja stematyzowana a informacja implikowana  Zawarta w tekście informacja o mówiących postaciach jest dwojakiego rodzaju: a) informacja ...

Pozytywizm - wybitni poeci

  • Uniwersytet Warszawski
  • Literatura Polska
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1568

mechanicznie jednostajną regularność, wykazywał wiele inwencji w budowie układów stroficznych i miał trafne...