Uderzenia na minutę

Cechy programu aktywności rekreacyjnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Antoni Hałas
 • Pedagogika czasu wolnego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1029

pracy serca w ciągu 3 minut po wysiłku do 120 uderzeń na minutę, w czasie wypoczynku - znużenie mijające...

Walce - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1505

. 200 kg UBIJAK PŁYTOWY wydajność m2/zmianę a, b - wymiary płyty n1 - liczba uderzeń na minutę n2...

Metodyka wychowania fizycznego część 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Katarzyna Nieleszczuk
 • Metodyka wychowania fizycznego
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3472

większą liczbę skurczy. Tętno noworodka 120 uderzeń na min. Dziecko 7 letnie 90 uderzeń na min. Dorosły...

Kokaina

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Halina Sówka
 • Farmakologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 903

jego uderzeń na minutę i podnosi jego objętość minutową (tj. ilość krwi wypompowywanej z serca w ciągu jednej...

Leczenie farmakologiczne ADHD

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Halina Sówka
 • Farmakologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

podawania atomoksetyny obserwuje się przyspieszenie tętna średnio o około 6 uderzeń na minutę...