Uchodźca - strona 9

Geografia polityczna - sylabus

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2352

i typy migracji, przyczyny i konsekwencje migracji, kierunki migracji międzynarodowych, problem uchodźców...

Pojęcie myśli politycznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 861

międzynarodowych kwestia uchodźców 4) drogi realizacji myśli politycznej: każdy twórca myśli politycznej...

Prawne pojęcie bezrobotnego

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

zawarła umowy o swobodnym przepływie osób. Mają status uchodźcy nadany w Polsce. Mają zezwolenie...

Trauma - czynniki pośredniczące

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

zagrożenie ze strony imigrantów czy uchodźców, to także dlatego, że dawniej granice były dla nich zamknięte...

Prawo administracyjne - numer PESEL

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, - karty pobytu, - karty pobytu obywatela Unii Europejskiej...

Pomoc społeczna - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria pomocy społecznej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 973

placówki opiekuńczo-wychowawcze trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy trudności...

Życiorys Radlińskiej - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria pomocy społecznej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 994

dla wypędzanych mieszkańców Zamojszczyzny (ten teren miał być kolonizowany przez Niemców), ratowanie uchodźców...