Uchodźca - strona 8

Referat - Rozpad Jugosławii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2373

i Hercegowinie, jak się szacuje, zginęło ponad 200,000 osób, a ponad połowa ludności Bośni została uchodźcami...

Skarga konstytucyjna.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1330

uchodźcy; skarga musi w sposób konkretny wskazywać przepis naruszający, ale sporne jest czy skargę...

Indie - konflikty - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ryszard Zięba
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1659

powstanie nowego państwa i udzieliły pomocy uchodźcom, potępiły natomiast Pakistan Na krawędzi wojny oba...

Państwo- opracowanie definicji

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ireneusz Topolski
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 735

Rosjan mieszkających w Estonii- kraj ten ma największy odsetek10%. Uchodźcy- „na skutek uzasadnionej...

Wojny stare a nowe-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2114

sprzyjają także obozy dla uchodźców zakładane na terenach państw sąsiadujących, będące pod ochroną ONZ...