Wojny stare a nowe-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2170
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wojny stare a nowe-opracowanie - strona 1 Wojny stare a nowe-opracowanie - strona 2 Wojny stare a nowe-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

WOJNY STARE A NOWE
Wojny nie są zjawiskiem przeszłym. Trwają także w dzisiejszych czasach, jednak już nie na takich samych warunkach jak kiedyś. Wyróżnić można zarówno podobieństwa jak i różnice między wojnami starymi a nowymi.
Można stwierdzić, że właściwie wszystkie wojny ostatnich 10, 20 lat rozwinęły się na obrzeżach i liniach dawnych imperiów, np. wojny związane z rozpadem Jugosławii to tereny dawnego Cesarstwa Austro -Węgierskiego i stykającym się z nim Imperium Osmańskim - prowadzono tam wojny mniejsze lub większe, o strefę wpływów.
Np. tereny na Kaukazie to południowe obrzeża byłego Związku Radzieckiego, gdzie imperium carów zmagało się z Imperium Osmańskim.
Spory te kiedyś dotyczące granic czy konfliktów etnicznych, dzisiaj dotyczą także wpływów politycznych, ustroju, różnic religijno-kulturowych.
Tam gdzie kiedyś toczone były wojny, tam dzisiaj na większości terenów nadal one trwają - łączy je zatem terytorium. Tam zaś, gdzie panowała stabilna państwowość ( Europa Zachodnia, Ameryka Północna), tam i teraz jest trwały pokój.
Co takiego powoduje, że państwa utworzone na terenach rozpadu wielkich imperiów, ponoszą klęskę procesów państwotwórczych, które z kolei prowadzą do nowych wojen?
- przede wszystkim brak odpornych na korupcję ELIT POLITYCZNYCH, dla których zajmowane urzędy są okazją do wzbogacenia się i rozszerzenia władzy.
- są to też spory rozpaczliwie biednych z bogatą władzą, prowadzące do wojny domowej, - a także skupiska emigrantów, którzy przyczyniają się do jej rozwoju wspierając finansowo którąś ze stron konfliktu
- są to także głównie podziały religijne, etniczne czy ideologiczne
Jednak warto zapamiętać, że nigdy nie istnieje jeden jedyny czynnik wywołujący wojnę - jest to spot różnych wydarzeń, konfliktów i czynników.
Czy można jednoznacznie stwierdzić, że nowe wojny prowadzą jedynie do rozpadu państwa? Przecież tak jak w Europie, zanim utworzyły się państwa, towarzyszyło temu wiele konfliktów i minęło bardzo dużo czasu, jednak wiele wskazuje na to, że jest to raczej proces rozkładu.
Temu rozkładowi sprzyjają np. wpływy z zewnątrz. Można to potwierdzić na przykładzie krajów Trzeciego Świata, gdzie ingerencja państw zewnętrznych doprowadziła do tego że wojna zamieniła się w tą prowadzącą do rozpadu państw. W Europie i Ameryce Północnej, gdzie nie było wpływów z zewnątrz, utrzymuje się stabilna państwowość.
Współczesne słabe, małe kraje podlegają tym wpływom politycznym, a w konsekwencji nie mogą samodzielnie prowadzić swojej gospodarki, bo zostały wciągnięto do światowego systemu ekonomicznego. Gdy takie państwo posiada dodatkowo bogactwa naturalne, ingerencja i konflikty nasilają się.


(…)

… może fakt, że niektóre kraje osiągnęły już szczyt rozwoju integracji społecznej, a brak stabilnej administracji nie sprzyja sterowaniu państwem, sprzyja zaś KORUPCJI, GRABIEŻY bogactw narodowych, handlowi nielegalnym towarem.
Różnicą między wojnami starymi a nowymi, jest także to, że kiedyś wojny się WYPALAŁY - kraj nie był już zdolny do prowadzenia wojny- był zniszczony, pola ogołocone, zasoby zrabowane…
… XVII w. zaś, z wojnami nie wiązała się koniecznie dżuma i głód, gdyż były upaństwowione i dążyły do szybkiego rozstrzygnięcia. (różnica)
Okrutnym skutkiem dzisiejszych wojen jest także powoływanie dzieci na żołnierzy - jest ich ok. 300 tys. na świecie przed 14 rokiem życia. Są w stanie dzierżyć broń, dzięki jej ewolucji - jest lżejsza, zrobiona jakby z myślą o dzieciach, które są wygodną, bo tanią…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz