Uchodźca - strona 10

Wykład - Migracje

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marian Edward Haliżak
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 231
Wyświetleń: 959

lub prześladowania we własnym kraju Uchodźcy - (uznani za takich na podstawie konwencji NZ) osoby...

Konflikty międzynarodowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Europeistyka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1470

kompromisu. Inne konflikty mogły i mogą być regulowane na zasadzie precedensów => wzrost liczby uchodźców...

Socjologia - Działania zbiorowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

się w zachowania zbiorowe, na przykład masowe ucieczki uchodźców w wyniku brutalnych czystek etnicznych, tłumne...

Podmioty praw i wolności.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1134

skargi konstytucyjnej dla dochodzenia prawa azylu i uzyskania statusu uchodźcy; szczególny status...

Konsekwencje arabskiej wiosny - referat

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ryszard Zięba
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 875

uchodźców, także do Europy. Wiąże się to z umacnianiem się społeczności wyznającej islam na terenie Europy...

Wolność gospodarcza

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

zagraniczne: z EOG oraz w razie zezwolenia na osiedlenie się/pobyt tolerowany/status uchodźcy - jak ob. RP...