Ubezpieczyciel - strona 13

Ubezpieczenia w turystyce- wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Piotr Cybula
 • Ubezpieczenia w turystyce
Pobrań: 126
Wyświetleń: 532

. Niemcy. Zakłada solidarność pomiędzy ubezpieczonym a ubezpieczycielem, oparta na koncepcji wspólnego...

Podziały odpowiedzialności cywilnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 105
Wyświetleń: 819

. Odpowiedzialność sprawcza, gwarancyjna (odpowiedzialność ubezpieczycieli). Występuje w prawie ubezpieczeniowym. 2...

Zadania z kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Daniel Iskra
 • Metody ilościowe w finansach i rachunkowości
Pobrań: 812
Wyświetleń: 2555

Zadanie 1. Ubezpieczyciel ustala składkę dla jednej osoby jako sumę wartości oczekiwanej szkody...

Skladka emerytalna- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia emerytalna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

jest przeniesione na ubezpieczyciela ryzyka odnoszącego się do szkód, które mogą powstawać w transporcie kolejowym...

Wycieczka jako działalność gospodarcza

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Borkowski
 • Organizacja i prowadzenie wycieczek
Pobrań: 259
Wyświetleń: 763

ubezpieczenia na rzecz klientów. Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela...

System ochrony zdrowia -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. inż. Danuta Szewieczek
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2247

opartego na kontraktach miedzy ubezpieczycielami i wytwórcami świadczeń medycznych Świadczeniobiorca...

Ubezpieczenia - wykład 7

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szmulicz
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

(cena nabycia maszyny minus amortyzacja, umorzenie) 3. metoda odtworzeniowa (ustalana z ubezpieczycielem...