Użytkowanie lasu - strona 3

Nieruchomości rolne - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Małgorzata Skórska
 • Gospodarka nieruchomościami publicznymi
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1169

ubocznego użytkowania lasu. 16. Funkcje lasu a) Ekologiczna (ochronna) min korzystny wpływ lasów...

Ekologia - Przepisy prawne UE

 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy
 • Zarządzanie odpadami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1876

i rekreacyjnych, wzbogacanie rynku pracy, tworzenie różnorodnych form użytkowania lasu przez społeczność lokalną...

Leśnictwo w Dwudziestoleciu międzywojennym

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1813

polskie były: • rozporządzenie Rady Ministrów z 30 grudnia 1918 roku w sprawie ochrony i użytkowania lasów...

Właściwosci fizyczne gleby

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Bartosz Korabiewski
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1344

meteorologiczne (zmiany temp. I wilgotności) sposób użytkowania (las, pole orne, łąka) szata roślinna (korzenie...

Przyroda Polski-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Joanna Barbara Jadczak
 • Ekologia i ochrona przyrody
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735

z siedliskiem, a także wszelkie relikty dawnego użytkowania lasu i obiekty współczesnej kultury leśnej...

Leśnictwo pod zaborem pruskim

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 889

) z 1794 roku nakazywało również, aby przy użytkowaniu lasów trzymano się odpowie nich zarządzeń...

Ruch konsumencki - referat

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1673

użytkowania lasu. Międzynarodowe certyfikaty FSC Nadawane są przez Radę ds. Zrównoważonej Gospodarki Leśnej...

Historia Polski 1795-1918-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 126
Wyświetleń: 560

PIERWSZE LATA POD ZABORAMI Mimo upadku państwa polskiego niektóre grupy społeczne nie zaprzestały myśleć o odzyskaniu niepodległości. Chodziło głównie o ludzi biorących udział w Powstaniu Kościuszkowskim - zubożała szlachta, średnie mieszczaństwo, inteligencja zawodowa i byli oficerowie. Dużą słabo...

Ochrona środowiska - materiały

 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
 • dr Andrzej Lipiński
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 427
Wyświetleń: 6335

ubocznego użytkowania lasu winna ona uwzględniać zasady : powszechnej ochrony lasów trwałości utrzymania...