Tymina - strona 7

Egzamin biomedyka

 • Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
 • dr Zdzisław Holendzki
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 476
Wyświetleń: 3171

z tak znanych nukleotydów, w skład których wchodzą zasady pirymidynowe: cytozyna i tymina. I zasady purynowe...

Genetyka najważniejsze zagadnienia

 • Politechnika Śląska
 • dr Bożena Sawicz
 • Fizjologia
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1351

się występowaniem rybozy (zamiast dezoksyrybozy) i uracylu (zamiast tyminy)oraz jednołańcuchowością ze zdolnością...

Genetyka molekularna - materiały

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik
 • Genetyka molekularna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 4501

puryna (adenina) i pirymidyna (tymina) może w związku z tym dochodzić do zmniejsz kąta skręcenia...

Biochemia - struktura makrocząsteczek

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Marcin Rapacz
Pobrań: 336
Wyświetleń: 5362

i występowanie cytozyna - występuje zarówno w DNA i RNA uracyl - występuje w RNA tymina - występuje w DNA 3.26...

Wykłady - semestr 1 Genetyka zachowań

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • dr Robert Filipkowski
 • Genetyka Zachowania
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2471

(dezoksyryboza) Zasada azotowa DNA - kwas dezoksyrybonukleinowy (beztlenowy) Cytozyna Adenina Guanina Tymina...

Mikrobiologia - wykłady

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. prof. UP Ryszard Pado
 • Mikrobiologia
Pobrań: 651
Wyświetleń: 6643

i funkcjonalnym u zwierząt i roślin wyższych stosunek cytozyna + guanina do adenina + tymina jest równy...

Białka pokarmowe - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1169

, który określany jest jako C677T, to jest punktacja punktowa, zamiast cytozyny mamy tyminę, a w produkcie białkowym...

Biotechnologia w medycynie - kompleksowe opracowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biotechnologia w medycynie
Pobrań: 840
Wyświetleń: 5166

Znajdziemy w nich takie zagadnienia jak: regulacja syntezy enzymów, indukcja, represja, represja kataboliczna, operon laktozowy, operon tryptofanowy, szlak metabolizmu laktozy u E. coli, regulacja aktywności enzymatycznej, Chemostat i turbidostat, struktura DNA, metody wzbogacania podczas selekcji ...