Tygiel - strona 6

Rasa, etniczność i migracja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2226

języka stroju stylu życia i światopoglądu.Model tygla narodów - tradycje imigrantów nie zanikają...

Status międzynarodowy państwa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Europeistyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

we Włoszech, które były tyglem rozwijania służby dyplomatycznej i konsularnej => 2 ścierające się nurty: (1...

Uniwersalia kulturowe - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 798

kulturowe ulegające skomplikowanej, głównie żywiołowej amalgamacji. Klasycznym przykładem jest „tygiel...

Procesy wytopu stali - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Piotr Białucki
 • Technologia materiałów inżynierskich
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1785

pozostawia się w tyglu "zalew". • W piecach kanałowych zalew wynosi przeciętnie 20-25% całkowitej objętości...

Kolokwium zaliczeniowe

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Jan Szajnar
 • Metalurgia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 826

, piasek kwarcowy, fluoryt) - mat. nawęglające (grafit, koks) Schemat pieca indukcyjnego tyglowego: Tygiel...

Metalurgia w starożytności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wybrane zagadnienia z archeologii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1568

. PROCES WYTOPU JEST SŁABO ZNANY. WIADOMO NA PEWNO ŻE ODBYWAŁ SIĘ ON W DWUCH GLINIANYCH TYGLACH. ŻUŻEL...