Kolokwium zaliczeniowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kolokwium zaliczeniowe - strona 1 Kolokwium zaliczeniowe - strona 2 Kolokwium zaliczeniowe - strona 3

Fragment notatki:

Stal- Stop żelaza z węglem i innymi pierwiastkami (Mn, Si, P, S) obrobiony oka stycznie i cieplnie, otrzymywany w procesach stalowniczych ze stanu ciekłego.
Podział stali:
- skład chemiczny (stal węglowa, stopowa)
- zastosowanie (konstrukcyjna, narzędziowa)
- stopień czystości (jakość zwykła, wyższa i najwyższa)
- sposób odtleniania (uspokojona, niespokojna, półuspokojona)
Składniki wsadowe w procesach wielkopiecowych:
ruda żelaza, koks, kamień wapienny, powietrze podgrzane
W midrex- Grudki rudowe, Fe3O4, betonit, woda wypalanie w temp 1250-1350oC
Konwertory:
Proces konwertorowy
WSAD CIEKŁY Przedmuchiwanie gazem ciekłej surówki (powietrze, O2)
Wynik- produkty redukcji, utleniania, domieszek
(stal) (żużel) (gazy)
Rodzaje konwertorów: Proces z dmuchem dolnym
Proces z dmuchem bocznym
(stosowany najrzadziej)
Dmuch z góry poprzez lancę tlenową
(najczęściej stosowany)
Rodzaje konwertorów:
Powietrzne:
- Besemera
- Thomasa
- Tropensa
Wsad- surówka, powietrze, złom, ruda
Tlenowe- przedmuchiwanie kąpieli metalowej O2 - lanca z góry:
* LD (Linz Danowitz)
* LD-AC (fosforowy)
* OLP (fosforowy P=0,4-1,5%)
- przez otwór w dennicy:
* LWS- Francja
*Q- BoP- USA
Wsad- surówka, złom stalowy, O2, wapno, ruda Fe
Przedmuchiwanie kąpieli
- dolny dmuch
- boczny dmuch
- górny dmuch (lanca tlenowa)
Świeżenie stali:
Przebieg procesu świeżenia, czyli usuwania nadmiaru węgla i innych pierwiastków z surówki lub stali.
Świeżenie stali; tj. wypalanie- utlenianie węgla do żądanej zawartości %. Tlen podawany jest lancą lub/i pochodzi z rudy Fe.
Powstające CO
[C] + [O] = {CO}
Świeżenie stali nazywa się również gotowaniem. To też utlenianie Mn, Si, P, S
Do konwertora podaje się tlen oraz pył wapienny
Ciepło w konwertorach pochodzi z reakcji egzotermicznych (utleniania domieszek)
2Fe++ O2= 2FeO
2Mn + O2 = 2MnO
Si+ O2 + 2CaO = Ca2SiO4 2P + 5/2O2 + 4CaO = Ca

(…)

… się zawartość S i wtrąceń niemetalicznych).
Elektrożużlowe przetapiania stosuje się do stali stopowych: łożyskowych, kwasoodpornych, żaroodpornych, konstrukcyjnych chromowo-niklowych, np. na łopatki turbin, narzędziowych (np. szybkotnących).
Schemat EPS.
Przetapiana elektroda 8- Izolacja
Krystalizator chłodzony wodą 9- Podstawka krystalizatora
Ciekły żużel 10- Woda chłodząca
Ciekły metal
Zakrzepła powłoka żużlowa
Szczelina powietrzna
wlewek
Obróbka pozapiecowa
Cel:
ujednorodnienie składu chemicznego i temperatory
doprowadzenie ciekłej stali do odpowiedniego składu chemicznego i temperatury
zmniejszenie ilości szkodliwych pierwiastków, głównie siarki i gazów
przeprowadzenie głębokiego odtleniania przy małej ilości wtrąceń niemetalicznych
Metody:
obróbka ciekłej stali w próżni (odgazowanie stali w komorze…

Bardzo precyzyjna regulacja przebiegu procesu wytopu
Przebieg wytopu (proces kwaśny):
-wsad (złom, surówka do 15%)
- żelazostopy i metale stopowe (FeSi, FeCaSi, SiAlMn)
-mat. żużlotwórcze (ruda Fe, wapno, piasek kwarcowy, fluoryt)
- mat. nawęglające (grafit, koks)
Schemat pieca indukcyjnego tyglowego:
Tygiel
Cewka
Pokrywa
Rynna wlewowa
siłownik
EPS- Elektrożużlowe przetapianie stali
Etapy procesu:
Zainicjowanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz