Trzeciorzęd - strona 8

Geologia wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Geologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 5747

: Trzeciorzęd - 65-1,8 mln Czwartorzęd - 1,8 mln - teraz 17. podstawowy podział historii ziemi na ery i okresy...

SUDETY WSCHODNIE

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Plewniak
 • Geografia Śląska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1309

obszarze tylko procesy denudacji (brak sedymentacji).   d) Trzeciorzęd: Do środkowego oligocenu Sudety...

Australia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Plewniak
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1330

z trzeciorzędu).      Poziom wód podziemnych od 30 - 2100 m. Wydajność studni maleje głównie...

Góry świętokrzyskie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1736

uskoki i strefy uskokowe. U schyłku kredy i na początku trzeciorzędu miały miejsce ruchy górotwórcze...

Biogeografia - materiały

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Prof. UP dr hab. Mieczysław Mazur
 • Biogeografia
Pobrań: 959
Wyświetleń: 5642

i trzeciorzędu były rozmieszczone na całej półkuli północnej, teraz występuje tylko w środkowej części Chin...

Ameryka Północna - kontynent

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1134

), na zachodzie- Góry Nadbrzeżne, sfałdowane w trzeciorzędzie. - W karbonie rozpoczęło się oddzielanie Ameryki N...

Górnictwo pojęcia - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 602
Wyświetleń: 1092

brunatny - (trzeciorzęd) Bełchatów, Konin, Turów, Łódź, koło Bydgoszczy - ropa naftowa - Krosno, Jasło...