Trzeciorzęd - strona 3

Chronologia dziejów Ziemi-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2534

: trzeciorzęd i czwartorzęd. W kenozoiku ukształtował się obecny wygląd powierzchni Ziemi. Trzeciorzęd (początek...

SUDETY ZACHODNIE

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Plewniak
 • Geografia Śląska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1295

alpejskiej (górna kreda/trzeciorzęd). Obejmuje północno-zachodnią część Sudetów Zachodnich (Niecka...

Ameryka Północna - ściąga

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1183

w trzeciorzędzie./ W karbonie rozpoczęło się oddzielanie Ameryki N od Europy;Do końca kredy tworzyły one razem...

Wykład - skały magmowe

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1638

, oliwiny, amfibole, biotyt trzeciorzęd trzeciorzęd plagioklazy, biotyt, hornblenda, pirokseny, kwarc...

Paliwa ciekłe - ropa naftowa

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1155

. Ponad połowa złóż ropy naftowej pochodzi z trzeciorzędu (sprzed 1-60 mln lat). Ropa naftowa to mieszanina 3000...

Podstawy geologii-pytania

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Tadeusz Andrzej Przylibski
 • Podstawy geologii
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1925

erozję rzeczną. Orogeneza alpejska u schyłku trzeciorzędu i czwartorzędu. Wulkanizm pomiędzy erozjami...