Regiony turystyczne Ameryki Północnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3773
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Regiony turystyczne Ameryki Północnej - strona 1 Regiony turystyczne Ameryki Północnej - strona 2 Regiony turystyczne Ameryki Północnej - strona 3

Fragment notatki:

Regiony turystyczne Ameryki Północnej: KANADA Region Atlantycki
Region Quebec
Region Ontario
Region Prerii
Region Kordylierów
Region Północny
USA Nowa Anglia
Nizina Nadbrzeżna-subregiony:
Atlantycki,
Florydy,
Niziny Zatokowej.
Środkowe i Południowe Appalachy
Wielkie Jeziora
Stany Środkowe
Kordyliery-subregiony:
Gór Skalistych,
Wyżyn i Kotlin Śródgórskich,
Gór Kaskadowych,
Sierra Nevada,
Wybrzeża Oceanu Spokojnego.
Alaska
Hawaje.
MEKSYK Środkowy
Środkowo-Zachodni
Południowo-Pacyficzny
Chiapas
Półwysep Jukatan
Zatoka Meksykańska
Północny
Kalifornijski.
BUDOWA GEOLOGICZNA Ewolucja geolog. kontynentu:
Faza prekambryjska
- ukształtowanie podłoża platformy amerykańsko-grenlandzkiej-prowincje prekambryjskie
Ewolucja geolog. w starszym i środk. paleozoiku.
Ewolucja geolog. w młodszym paleozoiku.
Ewolucja geolog. w młodszym mezozoiku i starszym kenozoiku.
Ewolucja geolog. w trzeciorzędzie.
Struktura geologiczna kontynentu:
1. Platforma Amerykańsko - Grenlandzka Tarcza (stare skały wyniesione na powierzchnię, odsłonięte) kanadyjska
Tarcza grenlandzka
Płyta (stare skały przykryte młodszymi) centralna Struktura fałdowa Kordylierów (mezozoik/kenozoik)
Liczne, krótkie łańcuchy górskie
Płaskowyże Struktura fałdowa Appalachów (orogeneza paleozoiczna; zrównanie mezozoiczne, wydźwignięcie w trzeciorzędzie.
Struktura zwornikowa: pasmo Ouachita - Marathon .
Struktury fałdowe wschodnio grenlandzkie i eskimoskie (orogenezy paleozoiczne, pokrywa lądolodu). Basen meksykański (kenozoik). Płyta Nadatlantycka (kenozoik).
RZEŹBA POWIERZCHNI Cechy geomorfologii amerykańskiej
Kolebka geomorfologii.
- G.K.Gilbert 1879
- W.M.Davis 1889: koncepcja cyklu geogr., kierunek genetyczny w geom.
Geologiczna orientacja geomorfologii.
Wielka różnorodność obiektów badawczych-form rzeźby i krajobrazów morfologicznych.
Cechy ogólne rzeźby
Ukształtowanie pionowe - stanowi komponent wiodący. Wpływa na pozostałe komponenty fiz.-geogr. Układ południkowy krain, mają główne linie orograficzne. Charakt. się wyraźną asymetrią. Krzywa hipsometryczna
wzniesienie w m n.p.m. % powierzchni ogólnej


(…)

… nad Zatoką Meksykańską.
Nizina atlantycka - pas niziny między Appalachami i oceanem Atlantyckim; rozwój delt i ich degradacja.
IV. Zlodowacenie plejstoceńskie Ameryki Północnej
W swoim maksymalnym zasięgu lądolód północno - amerykański obejmował obszar około 12mln km2 - największy zwarty obszar zlodowacenia na kuli ziemskiej w plejstocenie; maksymalny zasięg czaszy lądolodu na południu do 37o szerokości…
… nad zatoką Hudsońską, peneplena (prawierównia) urozmaicona formami deglacjacji frontalnej i arealnej. Charakter wyżyny ma jedynie półwysep Labrador (płaskowyż laurentyjski) i Ziemia Baffina.
Płyta centralna:
Niziny Centralne (równiny centralne) - część sąsiadująca z tarczą kanadyjską, środkowa część kontynentu, ogromny nieckowaty obszar z rzeką Missisipi w części osiowej (dolina szeroka do 120km)
Wyżyny…
… i oscylacyjne), gł. glacjału Wisconsin
Fiordy - Kolumbia Brytyjska, Alaska, Zachodnie wybrzeża Grenlandii
Lessy - Równiny centralne; Południowe Prerie
Część wodospadów na rzekach (Niagara)
Brak pradolin - skutek zgodności nachylenia powierzchni sandrów z generalnym nachyleniem terenu
Rzeźba drumlinowa (stan Wisconsin)
PLUWIAŁY I INTERPLUWIAŁY
Wpływ zlodowaceń na przedpole na obszary pustynne i półpustynne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz