Trzeci sektor - strona 2

Teoria Easterlina

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Demografia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1575

miejsc pracy w trzecim sektorze spowoduje zmniejszenie bezrobocia; powód – napływ siły roboczej ( wyż...

Typologia i charakterystyka podmiotów- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • Podstawy stosunków międzynarodowych
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1757

. między prywatnym życiem rodzinnym, oficjalnymi strukturami aparatu państwa i strukturami biznesu. To trzeci sektor...

Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 6

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Kaczorowska
 • Bezpieczeństwo ekologiczne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 952

rewolucja trzeciego sektora- usług STRUKTURA ZAWODOWA LUDNOŚCI ŚWIADCZY O ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA. W KRAJACH...

Instytucjonalizacja- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agata Ziętek
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1309

. Działające na obszarze poszczególnych państw (tzw. trzeci sektor). W sferze kultury wywierają one znaczący...

Fundacje i stowarzyszenia - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. zw. dr hab Władysław Kucharski
 • Fundacje i stowarzyszenia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 4256

) Pojęcie Organizacji Pozarządowej - mieszczą się w trzecim sektorze państwa, wśród tych organizacji...

Finanse- dobra publiczne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Administracja
Pobrań: 56
Wyświetleń: 889

został zakwestionowany[5]. Efektem neoliberalnych polityk demontażu państwa opiekuńczego był rozwój trzeciego sektora...