Treść nauczania - strona 9

Edukacja ekologiczna - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Polityka ekologiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1015

środowiskowej przez wprowadzenie jej do programów i treści nauczania w kształceniu ogólnym podjęcie kształcenia...

Płace

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Zbigniew Jarosz
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1197

zajęć, 3) program nauczania poszczególnych przedmiotów, określający: a) treści nauczania, b) wskazówki...

Reforma oświaty- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1813

zróżnicowanych predyspozycji i zainteresowań. Znacznie większą samodzielność w kształtowaniu treści nauczania...

Prawo wspólnotowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1554

(podatki bezpośrednie) - polityka zagraniczna - polityka obrony - prawo własności - treści nauczania...

Opieka socjalna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Konopka
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3108

w zakresie organizacji szkolnictwa i treściach nauczania, koncentrując wysiłki na odbudowie i rozbudowie...

Andragogika - ściąga

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 168
Wyświetleń: 5194

. Treści nauczania: Pedagogika- Dzieci muszą wiedzieć tylko tyle co nauczyciel naucza by być promowanym...