Szkoły alternatywne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szkoły alternatywne - omówienie - strona 1 Szkoły alternatywne - omówienie - strona 2 Szkoły alternatywne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

PRZYKŁADOWE SZKOŁY ALTERNATYWNE
* OWIDIUSZ DECROLY (1871 - 1932)
psycholog i pedagog, opracował metody pracy z dziećmi opóźnionymi i normalnymi (Grzegorzewska korzystała z jego metod!), w 1914r. założył Fundację Ognisko Sieroce
SZKOŁA DLA ŻYCIA PRZEZ ŻYCIE! przygotowanie dzieci do życia w społ.
Ta szkoła przyciągnęła sławnych pedagogów.
metoda: ośrodków zainteresowań (wszystkie szkoły w kraju) respektowanie zainteresowań!
Decroly: dzieci bardziej uzdolnione i nieuzdolnione traciły dotychczas na systemie kształcenia; grupy powinny być jednolite możliwościami, a nie klasy podzielone według wieku.
nauczyciel - czynny, obserwujący
Lekcje: → ranne - ćwiczenia w wypowiadaniu i rachunkach, gry ruchowe (gra - współzawodnictwo), roboty ręczne → popołudnie - języki, prace ręczne
Rozwój inicjatywy poprzez organizowanie pogadanek, ważna jest spontaniczność; relacje między istotą żywą (dzieckiem) a środowiskiem!
Potrzeby człowieka (←Maslow); mamy zapewnić warunki do zaspakajania ich: 1. Odżywianie, oddychanie, czystość. 2. Walka z wpływami atmosferycznymi. 3. Obrona przed niebezpieczeństwem i nieprzyjemnością. 4. Ruch i praca, rozrywki, poprawianie bytu.
Ogród szkolny! → obserwacja bezpośrednia i pośrednia
Nauka: 1. Korzyści i sposób ich osiągania. 2. Strony ujemne i niwelowanie ich. 3. Wnioski praktyczne jak ma dziecko postępować dla swojego dobra.
Psychologiczne podstawy uczenia się: obserwacja, kojarzenie, wyrażanie.
Nauka w szkole: a) lekcje obserwacji (lekcje oparte na obserwowalnych zjawiskach, np. zmiany w rozwoju rośliny; w klasie ośrodek obserwowania) b) kojarzenie (dziecko nauczy się sięgać pamięcią wstecz; synteza wiadomości) c) wyrażanie (wykonywanie przedmiotów związanych z ośrodkiem zainteresowań)
Przykład nauki czytania i pisania metodą myślowo - wzrokową → dzieci uczą się liter z całości słów, za pomocą odtwarzania); ♦ pokazanie kilku zadań związanych z ośrodkami zainteresowań (przedmioty podpisane na kartkach) ♦ dzieci piszą zdania pismem obrazkowym (wyrażanie) ♦ wyrażanie pismem
GRY WYCHOWAWCZE zabawa (ze znamionami pracy) ↔ praca (świadomy cel) Zabawa ma się stać przyjemną pracą.
Gry: I. indywidualne (dziecko samo weryfikuje wynik) II. ćwicz. w małych grupach (pod kierownictwem szefa) III. kolektywne (dla całych klas)
Kolejność wprowadzania pojęć na przykładzie nauki arytmetyki: 1.) Pojęcie obecności i nieobecności (jest - nie ma). 2.) Nauka odróżniania i identyfikowania. 3.) Etap powtarzania. 4.) Pojęcie jedności i wielości, pojęcie `2'. 5.) Pojęcie `3'. 6.) Pojęcie `4'. 7.) Pojęcie `5' i ułamek. itd.


(…)

… - bicie i zawstydzanie. „W szkole ktoś musi rozkazywać”. Wzniosły cel pedagogiki waldorfskiej, jakim jest wychowanie doskonałego człowieka, uświęca środki wychowawcze. Manipulacja i wywoływanie strachu są w szkole waldorfskiej rutynowo i bezrefleksyjnie stosowanymi środkami wychowawczymi. Aczkolwiek kary cielesne prawnie zabronione.
Jeszcze bardziej szkodliwe od przemocy fizycznej jest wychowanie do zaparcia się samego siebie, któremu to wychowaniu poprzez samowychowanie się nauczycieli podlegają pośrednio również uczniowie. O wychowaniu do zaparcia się samego siebie, które w konsekwencji wiedzie do zanegowania życia, świadczą dobitnie sentencje na świadectwach, oddające ducha waldorfu.
Treści nauczania dobrane pod kątem antropozofii i nią przesiąknięte.

… swoje zainteresowanie nimi.
4 podstawowe formy kształcenia: 1.) rozmowa, np. w kole 2.) zabawa (każda) 3.) praca, np. w grupach 4.) uroczystość, np. rozpoczęcie tygodnia
te formy kształcenia oparte są na 4 procesach: myślenie, rozważanie, oglądanie, odczuwanie
podręczników u Petersena z reguły nie ma
ważna rola rodziców w szkole, ale odnoszą się nie do swojego dziecka, lecz do ogółu dzieci
* RUDOLF STEINER…
… jako powołanie. → fragment mowy z okazji otwarcia pierwszej szkoły Te słowa świadczą o wyznaniowym charakterze szkoły waldofskiej.
Centralna postać wiary - wiary, która po śmierci Steinera miała objąć także nadzwyczajny kult jego osoby - to Chrystus.
Psychiatra Wolfgang Treher, który oskarża Steinera o schizofrenie, próbuje także udowodnić, że antropozofia zawiera tendencje para- czy też prefaszystowskie…
…. Jest przewodnikiem dusz, jako jedyny zna właściwą drogę, to prowadzi także jego duszę do zbawienia.; spłaca swój dług z innych wcieleń. Drugie wytłumaczenie jest związane z frommowską teorią ucieczki od wolności - w czasach, gdy nie ma pewności obowiązujących wartości antropozofia daje pewność reinkarnacji wytycza drogę życia - od kołyski, aż po grób. Bardzo powszechny wśród nauczycieli jest mechanizm wyparcia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz