Translokacja - strona 6

Mitochondria-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biologia komórki
Pobrań: 119
Wyświetleń: 917

(chaperonami)- oddysocjowują one w momencie rozpoczęcia translokacji. Po przedostaniu się białka do matrix...

Immunologia - wykład 5

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Marlena Szalata
 • Immunologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

immunoglobulin zachodzi poprzez translokację genu VDJ w pobliże innego genu części stałej i utratę części DNA...

Genetyka molekularna - wykład 4

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Ryszard Słomski
 • Genetyka molekularna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1134

-hemoglobiny). kolei wielkie zbalansowane translokacje mogą nie mieć bezpośrednich konsekwencji u ich nosiciela...

Dziecko z Zespołem Downa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 742

: translokacje lub mozaicyzm. W translokacyjnej trisomii 21 też są trzy kopie chromosomu 21, ale dodatkowy...

Zagadnienia egz

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Ryszard Słomski
 • Genetyka molekularna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1232

sekwencją obecną w bazie GenBank NM_004006 (wersja 1) Translokacje - translokacje są opisywane na poziomie...