Genetyka molekularna - wykład 4

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Genetyka molekularna - wykład 4 - strona 1 Genetyka molekularna - wykład 4 - strona 2 Genetyka molekularna - wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:

Genetyka molekularna wykład 4
Badania genomu, a korzyści.
Szacowanie ryzyka
- szacowanie ryzyka utraty zdrowia u osób narażonych na promieniowanie radioaktywne, kancerogeny i związki toksyczne.
Bioarcheologia, Antropologia, Ewolucja
- badane ewolucji za pomocą analizy mutacji na liniach komórek płciowych,
- badanie migracji różnych populacji oparte na analizie dziedziczenia linii matczynej,
- badanie mutacji w chromosomie Y w celu kreślenia migracji linii męskiej,
- porównywanie rozgałęzień w ewolucji mutacji i wieku populacji, Identyfikacja DNA
- identyfikacja podejrzanego na podstawie DNA pozostawionego na miejscu zbrodni
- uniewinnienie osoby podejrzanej o przestępstwo
- identyfikacja ofiar katastrof, kataklizmów,
- ustalenie ojcostwa i innych związków w rodzinie
- identyfikacja gatunków zagrożonych i chronionych (podstawa do oskarżenia kłusowników)
- wykrywanie bakterii i innych organizmów, które mogą zanieczyścić powietrze, wodę, glebę i żywność,
- dopasowanie organu dawcy z profilem biorcy w transplantologii,
- określenie rodowodu odmian roślin oraz ras zwierząt hodowlanych,
- potwierdzenie autentyczności takich produktów jak wina czy kawior, Rolnictwo. Hodowla
- zboża odporne na choroby, szkodniki i suszę,
- hodowla zdrowych, o zwiększonej produkcyjności, odpornych na choroby zwierząt hodowlanych,
- zwiększenie produkcji żywności,
- rozwój biopestycydów
- wprowadzenie jadalnych szczepionek do produktów żywnościowych, - rozwój nowych zastosowań znanych upraw np. tytoń jako roślina oczyszczająca jako środowisko
Medycyna i Nowa Genetyka
Badanie genów, Farmakogenomika, Terapia Genowa, Korzyści:
- poprawa diagnostyki chorób,
- wcześniejsze wykrywanie podatności na choroby genetyczne
- racjonalne projektowani leków,
- terapia genowa i system kontroli leków
- leki dobierane indywidualnie dla pacjenta,
Aspekty etyczne, prawne i społeczne
- Zachowanie prywatności, tajemnica informacji genetycznej,
- Uczciwość w używaniu informacji genetycznej przez ubezpieczycieli, pracodawców, sądy, agencje adopcyjne, wojsko i inne instytucje,
- Wpływ na psychikę, naznaczanie i dyskryminacja osoby z powodu różnic genetycznych,
- Zagadnienia związane z rozrodem, podejmowaniem decyzji o reprodukcji w oparciu o inf genetyczne,
- Zagadnienia kliniczne w edukacji lekarzy i innych pracowników resortu zdrowia, informowaniu opinii publicznej o wpływie, ograniczeniach i ryzyku związanych z posługiwaniem się informacją genetyczną o danej osobie.

(…)

…. Wariant występuje minimum w postaci dwóch alleli.
- Polimorfizm- gdy alleli występuje częściej niż 1%
- Mutacja odnosi się do zmian DNA, które uważa się a patologiczne (mutacje w genie CFTR- mukowiscydoza) lub zmian, które pojawiły się (np. zmiany DNA związane z nowotworami, nie występujące w komórkach rozrodczych pacjenta).
- Sekwencja genomowa (genom) we współdziałaniu ze środowiskiem prowadzi…
… mikromacierzy do analizy polimorfizmów SNP obejmuje ułożenie oligonukleotydów a chipie silikonowym, hybrydyzację z DNA pacjenta znakowanego fluorescencyjnie, skanowanie oraz ocenę informatyczna wyników. Technologie sekwencjonowanie
Postęp obniżył koszty sekwencjonowanie. Tradycyjne sekwencjonowanie jest praco- i kosztochłonne, wydajność wynosi 1000pz i jednoczesna analizę 100 próbek.
Technologie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz