Podstawowe pojęcia z genetyki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2226
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe pojęcia z genetyki - strona 1 Podstawowe pojęcia z genetyki - strona 2

Fragment notatki:


GENETYKA WYKŁAD 1 co to jest genetyka, życie, gen ? genetyka - nauka o dziedziczności i jej zmianach
~ nauka młoda, także z politycznych powodów
- cechy rodziców nie sprzężone z płcią ujawniają się w F 2 (dlatego dziadkowie - wnukowie podobni do siebie) - niektórzy ludzie są do siebie podobni mimo, że nie są spokrewnieni = niektóre geny mogą segregować całymi grupami; jednak podobieństwo najłatwiej uzyskać w obrębie rodziny
- czynniki środowiska mogą zmieniać fenotyp, ale nie powodują zmian dziedzicznych (chyba, że zajdzie mutacja)
1809 - teoria Lamarcka: indukowanie zmian ewolucyjnych przez środowisko
teoria ta spowolniła rozwój genetyki na długie lata
Jusenko Dymitrowicz - radziecki naukowiec; zwolennik teorii głoszącej, że zmiany środowiska indukują permanentne zmiany fenotypu i cechy nabyte są dziedziczone (środowisko zewnętrzne ma dominującą rolę)
~ na tych teoriach oparte zostały tezy marksistowskie
do 1964 r. w ZSRR trawło przekonanie o prawdziwości tych teorii; dopiero potem, po odkryciu w 1964 r. struktury DNA odwrócono się od teorii Lamarcka
- USA jest na czele badań nad GMO (genetycznie modyfikowana żywność), tworzone są nowe odmiany zboża, lepsze hodowle bydła i innych zwierząt hodowlanych
- Thomasz Morgan - ojciec genetyki
- 1909 Johansen - metoda sekwencjonowania genu (ważny etap w genetyce)
- Baltimore - odwrotna transkryptaza (Nobel)
- odkrycie genów mozaikowych (Nobel)
- lata 70' - 80' :
izolacja pojedynczych genów
sekwencjonowanie genomu efektem wielu programów sekwencjonowania genów (prawdziwa rewolucja) wystarczy znaleźć sekwencję końców 3' i 5', aby w komputerowej bazie danych znaleźć resztę
SEKWENCJONOWANIE GENÓW
1. projekt Saccharomyces cerevisiae - „to co jest ważne dla drożdży jest ważne dla człowieka” - drożdże są dobrym gospodarzem ekspresji obcych genów, ma różnorodne zastosowania, jest niepatogenny
- 16 chromosomów; ok 5000 genów
- 37 laboratoriów na całym świecie sekwencjonowało genom drożdżowy - projekt ukończono w 1999 r.
- dodatkowa analiza komputerowa sekwencji dała dużo informacji o homologii - podobne geny występują u S. cerevisiae i u człowieka (więc to dobry obiekt badań nad mutacjami)
2. projekt HUGO - HUman Genome Organisation
- głównie w USA, program zakończył się kilka lat temu ( mysz - opracowano rok temu; dawniej opracowano sekwencje genów patogennych Procaryota ze względu na ważny aspekt praktyczny)


(…)

… komputerów (jeden z nich jest w Instytucie Zoologii :) )
- zainspirował wielu inżynierów do budowy nowych urządzeń
rozwój informatyki umożliwił przesyłanie sekwencji genów w krótkim czasie na duże odległości (do Berkeley); wymiana informacji naukowej ważna dla rozwoju nauki
- GENOMIKA - doszukiwanie się homologii, porównywanie sekwencji i aspekt ewolucyjny
~ genetyka praktyczna - „na mokro”
~ in silico - genetyka „na mokro” ( na komputerach)
- genetyka predykcyjna - przewidywanie mutacji, chorób ( być może już za kilkadziesiąt lat..?)
zmiany genomu ludzkiego nie muszą prowadzić do chorób, przez modyfikację środowiska można wpłynąć na niektóre cechy (np. odpowiednie wychowanie, dieta) - dzięki temu nie musimy zachorować; ale nie znaczy to, że genotyp ulegnie zmianie (błąd w teorii Lamarcka)
- sekwencja genomów jest ważna - można przewidzieć strukturę pierwszorzędowa białek, czyli całe życie komórki ŻYCIE - aspekt genetyczny
- trudne do zdefiniowania
- życie prostej komórki eukariotycznej polega na interakcji między genami i regulacji ekspresji genów
- w aspekcie genetycznym życie to zachowanie równowagi między organizmem a środowiskiem ( co świadczy o zdrowej komórce)
- kwasy nukleinowe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz