Trójprzymierze centralne

I wojna światowa

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia społeczna Europy
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1281

, które podczas wojny określone zostały mianem Państw Centralnych. Do 1882 r. zaliczamy do nich: Niemcy, Austro- Węgry...

Wykład - ustawa o NBP

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Maria Golec
  • Finanse i bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

centralnego, zadania banku centralnego, charakterystyka banku centralnego....

Zbrojny pokój w Europie (1871-1914)

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3199

na prośbę Włoch. Traktat zawarto na 5 lat. Państwa centralne (AW i Niemcy) zawarły również układ z Rumunią...

Wykład - I wojna światowa

  • dr Piotr Miodunka
  • Historia Stosunków Międzynarodowych
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1449

blokiem państw centralnych. Włochy, które pozostawały w sojuszu z państwami niemieckimi ( Trójprzymierze...