Trójkąt równoboczny - strona 3

Ćwiczenia 6

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 714

jest trójkątem równobocznym. Mamy więc: (c) Prędkość VC jako prostopadła do promienia 0C, jest nachylona...

Matematyka - wzory

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1309

opisanego Trójkąt równoboczny: Równoległobok: Romb: Trapez: Koło i okrąg: S = Πr2 2p = 2Πr p - połowa obwodu...

Zestaw egzaminacyjny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia Przemysłu i Transportu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

- Model Kohra - dla obszarów USA, prawie regularne trójkąty równoboczne, wierzchołki to centra miast...

Diagram fazowy Gibbsa - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1442

procentowego w a , w b i w c spełniona jest zaleŜność: w a + w b + w c = 100 %. Trójkąt Gibbsa jest trójkątem...

Środek masy - ćwiczenia

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Rohleder
 • Fizyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1568

mm wycięto dwa kawałki w kształcie trójkąta równobocznego o boku 5 cm. Trójkąty te ułożono...

Metaloznawstwo - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1239

składnik), simpleks jednowymiarowy s1 jest prostą, simpleks dwuwymiarowy s2 jest trójkątem równobocznym...